Oudervereniging DNL

Op basisschool De Nieuwe Link hebben we een Oudervereniging waar u lid van wordt als uw kind op onze school komt.

De Oudervereniging organiseert veel activiteiten voor uw kinderen. Denk daarbij aan een Zomermarkt, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Ateliers, Musical, Schoolkamp en het Schoolreisje. Deze activiteiten worden niet door het bestuur of de overheid betaald. Hiervoor vragen wij u een bijdrage. Deze is in principe vrijwillig, maar:zonder uw bijdrage kan de Oudervereniging deze activiteiten voor uw kind(eren) echter niet organiseren.

Per kind wordt een bijdrage van 30 Euro gevraagd.

De ouderbijdrage wordt geregeld via automatische incasso. De incasso komt te vervallen als uw kind van school gaat. U krijgt hiervoor via de penningmeester van de Oudervereniging een toestemmingsformulier als u kind start op school.

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar:

oudervereniging.denieuwelink@filiosscholengroep.nl

Voor de Begroting van de Oudervereniging en het Jaarverslag verwijzen wij u naar de downloads op deze site.