Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zij zit als 'aansluitfunctionaris' vanuit BasisteamJeugd en Gezin (=BJG) ongeveer maandelijks bij een overleg binnen onze school. Dit gebeurt alleen na toestemming van ouders. Door de inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt geprobeerd problemen te voorkomen door signalen al in een vroeg stadium te bespreken met elkaar. Kinderen worden besproken als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De leerkracht geeft dit aan bij de intern begeleider maar ook u zelf als ouder kan dit aangeven bij de leerkracht.

Wanneer er problemen of vragen zijn rondom uw kind, binnen het gezin of op school is er de mogelijkheid hier met de schoolmaatschappelijk werker over te praten. Als een vraag van ouders met twee tot drie gesprekken beantwoord kan worden zal de contactpersoon van het BJG dat doen. Als er meer gesprekken nodig zijn zal de contactpersoon samen met de ouders de aanmelding naar het BJG begeleiden.

Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. In de gemeenten Bernheze en Oss voert het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) deze taak uit. Het BJG valt onder ONS Welzijn. Het BJG bestaat uit medewerkers die ervaring hebben met ondersteuning en begeleiding bieden op het gebied van opvoeden en opgroeien aan kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders.

Hoe werkt het BJG voor u als ouder?

Heeft u een vraag op het gebied van opvoeden en opgroeien, dan kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Maasland. Dit kan op werkdagen tussen 9.00-17:00:

• Telefoonnummer: 088-3742526

• Mailadres: info@centrumieugdengezin-maasland.n1

• Binnen lopen bij het CJG: Kerkstraat 13 in Oss.

Het Centrum Jeugd en Gezin geeft meteen antwoord op de vraag, kan één of twee gesprekken aanbieden of kan aanmelden bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Na aanmelding gaat een medewerker van het BJG met u in gesprek om duidelijker te krijgen wat een goed antwoord kan zijn. We sluiten daarbij aan bij uw vragen en ondersteunen bij het versterken van uw mogelijkheden. Wij denken mee en helpen u bij het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld met hulp van mensen uit de omgeving. Wanneer het nodig is om specialistische zorg in te zetten, ondersteunen we u op weg daar naar toe. Helaas heeft het BJG in Oss een wachttijd, deze proberen we zo kort mogelijk te houden.