Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Door de inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt geprobeerd problemen te voorkomen door signalen al in een vroeg stadium te bespreken met elkaar.

Wanneer er problemen of vragen zijn rondom uw kind, binnen het gezin of op school is er de mogelijkheid hier met de schoolmaatschappelijk werker over te praten.

Samen met de interne begeleider vormt de schoolmaatschappelijk werker het schoolzorgteam waarin maandelijks leerlingen besproken worden. Als uw kind besproken wordt gaat dit in overleg met u als ouder.

Kinderen worden besproken als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De leerkracht geeft dit aan bij de intern begeleider maar ook u zelf als ouder kan dit aangeven bij de leerkracht.

Het is de taak van de schoolmaatschappelijk werker om mee te denken rondom de signalen en school te adviseren, ondersteuning te bieden bij opvoedingsvragen, informatie te geven over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voordoen, en indien nodig ondersteuning te bieden in het zoeken van een passend hulpverleningsaanbod.