KLACHTENREGELING

basisschool De Nieuwe Link

Suggesties en klachten

Wij vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. Daarom horen wij het graag als u suggesties heeft en/of klachten. Om de 6 weken hebben wij een bijeenkomst met het Ouderplatform. Dit is een platform waarbij alle ouders welkom zijn om, onder het genot van een kop koffie, zaken te bespreken die spelen op school.

Daarnaast heeft elke school heeft de verplichting tot het hebben van een algemene klachtenregeling.

Binnen onze school hebben we 2 contactpersonen, bij wie de leerlingen terecht kunnen met hun klacht. Op onze school is dit juf Trudel en juf Marike.

De contactpersoon stelt zich jaarlijks voor aan alle kinderen en laat hen dan weten dat hij/zij beschikbaar is voor hen. Deze contactpersoon geeft de leerlingen in de bovenbouw de volgende informatie:

“ Soms vind je het gedrag van een ander vervelend. Je wilt absoluut niet dat hij of zij dit bij jou doet. Dat kan door een medeleerling, maar ook door een leerkracht of ouder gedaan of gezegd worden.

Al deze vervelende dingen kunnen alleen maar stoppen als er over wordt gepraat.

Praten met iemand die je vertrouwt, is een eerste stap. Soms is het moeilijk iemand te vinden die je vertrouwt, iemand die je jouw geheimen zou willen vertellen.

Misschien wel je eigen meester of juffrouw.

Bij ons op school is er een schoolcontactpersoon die jouw verhaal gelooft en samen met jou zal zoeken naar een oplossing voor jouw probleem”.


Klachten die betrekking hebben op andere zaken worden in eerste instantie ingediend bij de directeur. Indien de ouders en deschoolleiding niet tot een vergelijk kunnen komen, zal de klacht worden neergelegd bij het schoolbestuur. Indien u er samen met de school niet u komt kunt u ook contact opnemen met de Stichting Onderwijsgeschillen. Zie voor het adres hieronder.

Alle scholen van Filios Scholengroep zijn aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht.

We hebben aansluitingen bij:

· de Landelijke Klachtencommissie onderwijs

· de Bezwarencommissie Functiewaardering

· de Commissie van Beroep PO

· de Geschillen-commissie Dgo

· de Geschillen-commissie Passend Onderwijs

· de Geschillen-commissie medezeggenschap op scholen


Bereikbaarheid Stichting Onderwijsgeschillen:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon 030-2809590

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

Website www.onderwijsgeschillen.nl