Ons onderwijsteam bestaat uit 15 leerkrachten, parttimers en fulltimers, een interne begeleider en een onderwijsassistente. Zij worden aangestuurd door directeur Bea Vos.

De onderwijsassistente helpt de leerkrachten bij de voorbereiding van de lessen, biedt ondersteuning in de groep of werkt met groepjes kinderen in of buiten de klas. Daarnaast zijn er medewerkers werkzaam op het gebied van conciërgetaken, administratie, schoonmaak en ICT.


Het team:

Bea Vos beavos@filiosscholengroep.nl Directeur

Ellen Harbers ellenharbers@filiosscholengroep.nl Interne Begeleider

Josephine Spruijt josephinespruijt@filiosscholengroep.nl Groep 8

Anneke van Bergen annekevanbergen@filiosscholengroep.nl Groep 7

Carmen van Kan carmenvankan@filiosscholengroep.nl Groep 6

Femke Lepoutre femkelepoutre@filiosscholengroep.nl Groep 6

Anoeshka Gabriël anoeshkagabriel@filiosscholengroep.nl Groep 6 en 8

Anouk v.d. Boogaard anoukvandenboogaard@filiosscholengroep.nl Groep 5

Britt van Herpen brittvanherpen@filiosscholengroep.nl Groep 5

Rianne van den Berg riannevandenberg@filiosscholengroep.nl Groep 4

Rowena van Keulen rowenavankeulen@filiosscholengroep.nl Groep 3

Jane van Sonsbeek janevansonsbeek@filiosscholengroep.nl Groep 3 en 1/2B

Trudel Ketelaars trudelketelaars@filiosscholengroep.nl Groep 2/3 C

Marike de Jongh marikedejongh@filiosscholengroep.nl Groep 1/2 A

Anne van de Heijden annevandeheijden@filiosscholengroep.nl Groep 1/2A

Annemees Kraak annemees@filiosscholengroep.nl Vervangster Anne in Groep 1/2A

Larissa van den Adel larissavandenadel@filiosscholengroep.nl Groep 1/2 B


Anita van Orsouw anitavanorsouw@filiosscholengroep.nl Onderwijsassistente

André van Lith Conciërge

Anneke Ruijs annekeruijs@filiosscholengroep.nl Administratieve kracht

Intern begeleider

Op basisschool De Nieuwe Link is een intern begeleider werkzaam. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en bewaakt de zorgstructuur. Dit houdt in dat er structureel overleg plaats vindt met de groepsleerkrachten, de directeur en de bovenschools deskundige. Om de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen, voert zij observaties uit en doet zij interne onderzoeken bij leerlingen. Daarnaast voert zij regelmatig gesprekken met ouders en leerlingen. Bij begeleidingsvragen van leerkrachten vervult de intern begeleider de rol van coach. Contacten met externe instanties, zoals Schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg lopen via de intern begeleider.

Bovenschools deskundige

Binnen Filios Scholengroep is Karin van Sonsbeek, orthopedagoge, werkzaam als bovenschools deskundige. Zij coordineert het netwerk van intern begeleiders binnen onze organisatie en zorgt mede voor afstemming en uitvoering van de gezamenlijke zorgstructuur binnen het Samenwerkingsverband 30.06. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de directieleden op het gebied van de leerlingenzorg en verwijzingen naar SBO het Baken en diverse scholen voor speciaal onderwijs.