De Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Nieuwe Link bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij denken en beslissen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Dit zijn o.a. schooltijden, vakantiedagen, tussenschoolse en buitenschoolse opvang, bewaking van de kwaliteit van het onderwijs, arbeidsomstandigheden van onze leerkrachten, inzet van de budgetten.

Hoe werkt de MR op onze school

De MR komt regelmatig bij elkaar om informatie van het team, de directie en het schoolbestuur te bespreken. Ook komen zaken aan de orde die ouders of leerkrachten via MR leden naar voren brengen. Daarnaast staan onderwerpen op de agenda die de MR zelf belangrijk vindt. De vergaderingen zijn openbaar en een verslag van de laatste vergadering komt op het informatiebord te hangen. In het LinkNieuws staat hiervan meestal een beknopt verslag.

Rechten van de MR

Bij de beslissingen die de MR neemt heeft zij belangrijke, wettelijke rechten om besluiten van de schoolleiding te beoordelen:

  • Instemmingsrecht. Zonder instemming van de MR mag een besluit niet worden uitgevoerd.
  • Adviesrecht. Het adviesrecht kan van grote invloed zijn op het te nemen besluit en kan niet door de directie genegeerd worden.
  • Informatierecht. Alle informatie die de MR nodig heeft voor haar taak moet tijdig worden verstrekt (gevraagd en ongevraagd).
  • Initiatiefrecht. De MR kan met nieuwe idee├źn inbrengen die serieus door de schoolleiding moet worden behandeld.

Terugkerende onderwerpen

Bepaalde onderwerpen komen ieder jaar bij de MR aan de orde, o.a.:

  • Het schoolplan. Hierin wordt het beleid van de school beschreven en bepaald voor een belangrijk deel de kwaliteit van het onderwijs (onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid). De MR heeft instemmingsrecht.
  • De schoolgids. Deze jaarlijkse gids bevat informatie over de werkwijze en de resultaten van de school en wordt verspreid onder alle ouders/verzorgers. De MR heeft instemmingsrecht.
  • Vaststelling vakantierooster. De MR heeft adviesrecht.
  • Vaststelling groepsindeling. De MR heeft adviesrecht.

De MR is er voor alle betrokkenen

Het is duidelijk dat de MR een belangrijke invloed kan hebben op de vele aspecten van de school. De MR heeft als doel op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan een nog beter functionerende Nieuwe Link. Daarom hoopt de MR ook van ouders en leerkrachten te horen wat zij belangrijk vinden op onze school! Wil je wat meer van de MR weten, neem dan contact met ons op. Spreek ons aan of stuur een mailtje naar:nieuwelink.mr@filiosscholengroep.nl

Huidige MR leden

Ouders

Leerkrachten

Joris van Hest (voorzitter),

vader van Thijn (groep 5) en Mirthe (groep 3)

Anneke van Bergen Leerkracht groep 3annekevanbergen@filiosscholengroep.nl

Pim Verhoeven (secretaris),

vader van Ella (groep 6) en Gijs (groep 4)

Larissa van den Adel Leerkracht groep 1/2larissavandenadel@filiosscholengroep.nl