Welkom bij de verkeersgroep van de Lockaert

Onze school vindt verkeer en veiligheid erg belangrijk. Daarom kent onze school een verkeersgroep.Deze bestaat uit een verkeersouder Leonie van den Akker en namens het team Henny Keijsers.

Tevens heeft De Lockaert het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Het Brabants Verkeersveiligheids Label is een kwaliteitskeurmerk en een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid en laat zien dat het ons ernst is met die verkeersveiligheid. Het bereiken van deze mijlpaal betekent niet dat de aandacht voor verkeerseducatie mag verslappen. We zijn in juni 2018 beoordeeld en hebben het bronzen verkeersveiligheidslabel behaald . Voor meer informatie over BVL zie website: http://www.bvlbrabant.nl/

Als school moet je aantonen dat je actief en structureel aandacht besteed aan verkeersonderwijs. We zijn daarbij getoetst op de volgende onderdelen:

  • verkeersveiligheid in het schoolbeleid;
  • verkeersprojecten;
  • verkeersveilige schoolomgeving en –routes;
  • betrokkenheid (verkeers)ouders/verzorgers bij verkeerseducatie.

Wij willen dat verkeer een belangrijk onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en zorgen voor veiligheid rondom school en op de schoolroutes. Hiervoor organiseren we regelmatig activiteiten die in het teken staan van verkeer zoals het jaarlijkse verkeersexamen, op voeten en fietsen en verkeersonderwijs.

We werken met het volledige programma van Veilig Verkeer Nederland:

  • Groepen 1 t/m 4: Rondje Verkeer
  • Groep 4: Stap Vooruit
  • Groepen 5 en 6: Op Voeten en Fietsen
  • Groepen 7 en 8: De JeugdverkeersKrant

Meer informatie hierover is te vinden op het infobord in de gang bij de onderbouw.