Start 4-jarigen

De start van nieuwe leerlingen in de school

Het eerste contact met nieuwe ouders/verzorgers vindt meestal telefonisch plaats. Voorafgaand aan een informatief schoolbezoek kunnen ouders onze schoolgids downloaden. In een daarop volgend gesprek op de Lockaert, geven wij uitleg over onze visie en uitgangspunten, de plaatsingsregeling, de wijze waarop gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering en de manier waarop ouders betrokken kunnen worden bij de school. Er is alle ruimte voor vragen. Daarna wordt een rondleiding gegeven door onze ‘in bedrijf’ zijnde school. Indien ouders tot aanmelding over willen gaan, wordt een formulier ingevuld. Jonge kinderen (kleuters) kunnen in principe direct geplaatst worden, vanaf hun 4e verjaardag. Kleuters kunnen 10 dagdelen komen proefdraaien voor hun vierde verjaardag. De data worden gepland tijdens het kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht, dat ongeveer zes weken voor de start plaats vindt.

Soms is er is nader onderzoek nodig om te kunnen bepalen of de Lockaert kan voldoen aan de vereiste zorg die de leerling nodig heeft. We gaan dan in gesprek met peuterspeelzalen, kinderopvang organisaties of zorginstanties om samen te bepalen wat de beste onderwijs plaats is voor de leerling.

Uw kind mag, voordat het echt naar school gaat, kennis komen maken met de leerkracht, de nieuwe klasgenootjes en het schoolgebouw. Een eerste schooldag is heel spannend. De leerkracht probeert uw kind daarom gerust te stellen.

Als uw kind voor de eerste dag naar de Lockaert komt is het handig om alvast een aantal praktische zaken te weten en mee te nemen:

  • Voor de ochtendpauze 1 stuk fruit (evt. gesneden) en drinken meenemen in een rugzak en voor tussen de middag een gezonde maaltijd en drinken.
  • Gymschoenen voorzien met naam met klittenband of elastiek meenemen. (liever niet met veters)
  • Ongeveer 1x per maand mag er op vrijdagochtend een gezelschapsspel worden meegenomen, waar onder leiding van bovenbouwleerlingen in kleine groepjes mee gespeeld wordt.

Na zes weken vindt er nogmaals een gesprek plaats, waarin de leerkracht en de ouders samen bespreken hoe de 1e periode verlopen is.