Communicatieplan van De Lockaert

2018 plan Communicatie.xlsx

Om de communicatie goed te laten verlopen hieronder nog enkele afspraken:

  • Op facebook kunnen geen persoonlijke berichten voor leerkrachten achter gelaten worden. Dit willen wij graag direct houden via de telefoon of persoonlijk gesprek.
  • Zorgen of kritiek graag uiten in een persoonlijk gesprek zodat er hoor en wederhoor is.
  • Grof taalgebruik op facebook zal worden verwijderd omdat wij een voorbeeldfunctie hebben naar onze kinderen.
  • Reacties moeten goed leesbaar zijn, ook hier geldt weer de voorbeeldfunctie; maak gebruik van leestekens en gebruik de gewone kleine letters.
  • Houd de bijdrage graag kort en bondig en reageer aangaande het onderwerp.
  • De voertaal in de commentaren op onze sites is Nederlands.
  • Bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: Bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; schelden; copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, nodeloos negatief zijn, reclames en advertenties.
  • De redactie behoudt zich het recht voor een post te verwijderen en te sluiten.
  • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.