Gymrooster 2018 - 2019

Groep 3 dinsdag 10.30 - 11.15 uur

Groep 3 dinsdag 13.30 - 14.15 uur

Groep 4-5 dinsdag 11.15 - 12.00 uur

Groep 4-5 donderdag 12.45 - 13.30 uur

Groep 5-6 dinsdag 12.45 - 13.30 uur

Groep 5-6 donderdag 11.15 - 12.00 uur

Groep 6-7 dinsdag 9.30 - 10.15 uur

Groep 6-7 donderdag 10.30 - 11.15 uur

Groep 8 dinsdag 13.30 - 14.15 uur

Groep 8 donderdag 9.30 - 10.15 uur