Schoolregels

Iedereen hoort erbij

Maak het goed na een ruzie

Eerst vragen, dan pas lenen

Erover praten is geen klikken

Luister naar elkaar

Samen houden we de klas en het schoolplein netjes schoon

Samen spelen is gezellig

Zorg goed voor elkaar

Geef elkaar complimentjes

Help elkaar een handje

Iedereen is anders en ergens goed in