Sociale vaardigheden

Sowebalessen

Elk schooljaar is er in de bovenbouwgroepen Sowebales. Deze Sociale Weerbaarheidstraining wordt gegeven door de Specialist Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Jeanine Peters. Deze training wordt aan de kinderen van groep 5 gegeven. We starten na de kerstvakantie. De training bestaat uit 9 lessen. Omdat de groepsleerkracht ook deze lessen goed kent, kunnen de aangeleerde vaardigheden ook in de praktijk geoefend worden. Elke les sluit af met een aantal oefeningen in de speelzaal van "Rots en Water." Ook zijn er huiswerkopdrachten voor zowel kinderen als ouders. Op deze manier zijn we goed op de hoogte van elkaar en kunnen we op elkaar aansluiten. Elk kind bedenkt samen met zijn/ haar ouders en groepsleerkracht een persoonlijk doel. Na afloop van de cyclus wordt dit doel met het kind individueel geëvalueerd. Voor meer informatie: powerpoint_presentatie_Sowebalessen.pptx

Beste ouders/verzorgers

Wij gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de methode Sociaal gedrag, elke dag! Een ijzersterk programma dat gebruikmaakt van de dagelijkse onderwijspraktijk om de sociale vaardigheden van uw kind te vergroten. Kinderen leren van elkaar en door na te doen; hoe meer oefenmogelijkheden ze hebben, hoe eerder ze de vaardigheid onder de knie zullen hebben.

Het programma Sociaal gedrag, elke dag! bestaat uit een viertal programma’s:

1 Leren omgaan met emoties groep 1 t/m 8

2 Leren samenspelen groep 1 t/ m 4

3 Leren samenwerken groep 5 t/m 8

4 Leren probleem oplossen groep 5 t/m 8

In het programma "Leren omgaan met emoties" komen zeven vaardigheden aan bod:

1 Gevoelens herkennen en benoemen2 Prettige gevoelens herkennen

3 Onprettige gevoelens herkennen

4 Luisteren naar de ander

5 De G-reeks herkennen

6 De verschillende fasen van boosheid herkennen

7 Rustig blijven

Daarna starten wij in de groepen 1 t/m 4 met het programma ‘Leren samenspelen’.

In dit programma komen 10 vaardigheden aan bod die horen bij het samenspelen:

1 Een complimentje geven en aardig zijn

2 Luisteren naar de ander

3 Zeggen dat je iets niet wilt

4 Hulp vragen en de ander helpen

5 Iemand uitnodigen

6 Met een idee komen

7 Vragen of je mee mag doen

8 Om de beurt gaan en wachten op de ander

9 Overleggen en het met elkaar eens worden

10 Je aan de regels houden

In de groepen 5 t/m 8 werken we rondom het thema ‘Leren samenwerken’.

In dit programma komen 7 vaardigheden aan bod die horen bij het samenwerken:

1 Met een idee komen

2 Luisteren naar de ander

3 Hulp vragen en de ander helpen

4 Overleggen en het met elkaar eens worden

5 Rustig blijven bij conflicten

6 Taken verdelen

7 Afspraken maken en nakomen

Het laatste thema voor de groepen 5 t/m 8 is ‘Leren probleem oplossen’.

In dit programma komen 6 vaardigheden aan bod die horen bij het probleem oplossen:

1 Het probleem duidelijk krijgen

2 Verplaatsen in de ander

3 Verschillende oplossingen bedenken

4 Gevolgen bij de oplossingen bedenken

5 Een goede oplossing kiezen en toepassen

6 De oplossing evalueren

De Weekwijzer, waarop de vaardigheid staat waarmee die week wordt geoefend, hangt op een duidelijk zichtbare plek in de klas, namelijk op het bord. De vaardigheden die de kinderen al geleerd hebben hangen aan de zogenaamde Wijzerlijn in de klas. Zo bent u ook op de hoogte van wat uw kind al geleerd heeft.

We vinden het fijn als u er thuis ook op kunt aansluiten. Vraag uw kind naar de Weekwijzer en naar wat het geleerd heeft. Kom gerust in de klas kijken waar we mee bezig zijn. Wilt u meer tips, neem dan contact op met de groepsleerkracht of met mij.

We vinden het leuk van u te horen hoe het thuis gaat en hopen op een goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Jeanine Peters

Specialist Sociaal Emotionele Ontwikkeling