Medezeggenschapsraad

Heeft u ideeën met betrekking tot schoolse zaken dan is het voor elke ouder mogelijk om zich kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Samen volgen zij beleidsbeslissingen en uitvoering van beleid kritisch. Waar nodig worden zaken van commentaar voorzien. Op de prikborden en in de Lockroep kunt u informatie en notulen vinden van de MR, evenals op de website. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door u worden bijgewoond. Vergaderdata staan aangegeven op het prikbord, de website en in de lockroep. De MR staat open voor uw mening; u kunt de MR leden persoonlijk aanspreken, of een mail sturen; lockaert.mr@filiosscholengroep.nl Ook maakt de MR regelmatig gebruik van digitale enquêtes.

Sanne Schuurbiers

s.schuurbiers@stichtingoog.nl (secretaris)

Maartje van de Coevering

maartje.vandecoevering@gmail.com (lopende zaken)

Desiree Janssen

dhmjanssen@xs4all.nl (penningmeester)

Vertegenwoordigers van leerkrachten

Aafke Middel

aafkemiddel@filiosscholengroep.nl (voorzitter)

Willeke Berendsen

willekeberendsen@filiosscholengroep.nl(post)

Nikky Keijzers

nikkykeijzers@filiosscholengroep.nl (jaarplanning)

Waarvoor kunt U bij de MR terecht?

De MR staat open voor Uw meningen, inzichten en ideeën. Laat het ons weten door ons aan te spreken of te mailen. Voor klachten, opmerkingen of suggesties voor veranderingen of verbeteringen, zoals: - pr - tussenschoolse opvang - schoolgids - ouderbijdrage - veiligheid of gezondheid Kijk regelmatig op ons prikbord!

Wat doet de MR?

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht in bijvoorbeeld:

Adviesrecht: Activiteitenplan, Toelatingsbeleid leerlingen, Schoolbegroting, Wijziging van de organisatie, Vakantierooster.

Instemmingsrecht: Schoolplan, Schoolgids, Schooltijden, Verandering onderwijskundige doelstellingen, Ondersteunende werkzaamheden ouders, Hoogte vrijwillige ouderbijdrage.

Documenten

2018-09-20 Notulen MR vergadering 1.docx
2018-10-23 zonder besloten gedeelte.docx

Notulen vergadering 20-09-2018 Notulen vergadering 23-10-2018

2018-12-10 Notulen MR vergadering 3 website.docx
2019-01-31 Bijlage MR notulen zonder besloten gedeelte

notulen vergadering 10-12-2018 notulen vergadering 31-01-2019

2019-03-12 Bijlage MR de Lockaert zonder besloten deel

notulen vergadering 12-03-2019