De Plusklas voor de scholen binnen Filios

Filiosscholengroep beschikt over bovenschoolse plusklassen. Komend schooljaar werken we met drie plusgroepen ( 1 middenbouw- en 2 bovenbouwplusgroepen) op de volgende locaties:

- In Oss op De Hertogin Johannaschool- locatie Vianenstraat: een plusgroep voor kinderen uit groep 6-7-8, op dinsdag ochtend.

- In Heesch op De Emmaus: twee plusgroepen voor kinderen uit groep 4-5, op donderdagochtend.

- In Nuland op De Hoogakker: een plusgroep voor kinderen uit groep 6-7-8, op maandagochtend.

Het motto van de plusklas is: Leren leren, Leren leven, Leren denken.

Deze klas is een aanvulling op het leren in de eigen klas. Voor de kinderen met veel capaciteiten wordt het mogelijk om gedurende een ochtend in de week samen te werken met ontwikkelingsgelijken, wat een duidelijke meerwaarde biedt in hun ontwikkeling. Ze krijgen een aanbod passend bij hun niveau. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten bij wie betreffende leerlingen in de klas zitten.

We willen zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze samen met hen tot ontwikkeling brengen. Daarbij staat voorop dat iedere leerling zijn of haar kennis en vaardigheden ten volle ontwikkelt, naar eigen vermogen. Vanuit deze doelstelling draagt de Plusklas bij aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

De begeleiding is coachend van aard. We sluiten aan bij de favoriete leerstijl van de leerlingen. De kinderen blijven zelf eigenaar van hun leerproces: ze moeten (gaan) leren van hun "fouten", ze moeten leren door reflecteren.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor de plusklas? De kinderen die toegelaten worden tot de Plusklas hebben een intelligentie behorende bij hoogbegaafdheid (IQ is gelijk/hoger dan 130). De toelatingscommissie neemt het besluit voor plaatsing, nadat de leerkracht samen met de ouders een aanmelding heeft gedaan volgens een afgesproken procedure.