Onze visie op onderwijs

In het kort vertellen wij u waar Basisschool De Lockaert voor staat. Ook in de schoolgids wordt hier verder op ingegaan.

Basisschool de Lockaert is een Algemeen Bijzondere Basisschool. Dat wil zeggen dat de school open staat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen, zijn bij ons allemaal van harte welkom. Wij zijn een Basisschool in de wijk Ussen met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. De Naam van de Lockaert is reeds eeuwen oud. In oude kadastergegevens wordt het gebied waar de school nu gebouwd is al "Lockaert" genoemd. Onze school is kleinschalig (daarvoor is bewust gekozen) en zorgt voor een aangename werkomgeving voor iedereen. Het "samen leven, samen werken, samen vieren", kenmerkt zich door weekopeningen, vieringen, gezamenlijke projecten en groepsoverstijgende activiteiten. Wij stimuleren op een positieve manier de werkhouding van kinderen en de wijze van omgaan met elkaar.

Onze school wil een prettige omgeving bieden waarin kinderen zich thuis en op hun gemak voelen. We streven ernaar kinderen naast optimaal cognitieve vaardigheden tevens optimale sociaal-emotionele competenties aan te leren om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in de maatschappij. Op onze school geven wij les vanuit een overtuiging dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te leren omdat niet iedereen hetzelfde kán leren. Daar waar kinderen extra zorg nodig hebben zullen wij, in samenwerking met ouders, op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoefte van desbetreffende leerling. Wij zien ouders hierbij als partner omdat zij ervaringsdeskundigen zijn.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders mogelijkheden zonder het gezamenlijke uit het oog te verliezen. We werken volgens het concept van Kansrijke combinatiegroepen. Daarbinnen wordt het IGDI model gebruikt. Een directe instructie voor de gehele groep met daarna een verlengde instructie voor kinderen die dit nodig hebben. Voor de kinderen die meer aan kunnen zijn er mogelijkheden om uitdaging en meer aanbod te krijgen in de vorm van verdiepingsstof, verrijkingsstof en/of andere programma’s aan te bieden. Ook zijn er een bovenschoolse Plusklassen. Tevens vinden wij de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen t.a.v. zelfstandigheidsontwikkeling en samenwerking heel belangrijk. In de groepen wordt daarom gewerkt met verkeerslichten, time timers, vragenblokjes, planborden en dag –en weektaken. De Talentontwikkeling geven wij vorm middels 8 Ateliermiddagen verdeeld over het schooljaar. In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven.

Ons onderwijsconcept en aanbod wordt verder vormgegeven in ons schoolplan 2016-2019 en in het jaarplan 2018-2019.