De schoolbibliotheek van de Lockaert

Op De Lockaert vinden we lezen heel belangrijk, want het is een basisvaardigheid in onze maatschappij. Maar een goede leesvaardigheid kan alleen ontstaan als er sprake is van leesplezier. Onze schoolbibliotheek is gekoppeld aan de bibliotheek Oss. Het beheer over deze bibliotheek is in handen van enthousiaste ouders. Onze leerlingen hebben allemaal een biebpasje en mogen daarmee gratis boeken lenen bij de bibliotheek Oss. Op vaste momenten in de week mogen de kinderen op school boeken ruilen onder begeleiding van de biebouder. De biebcomputer staat in verbinding met die van de bibliotheek Oss, waardoor kinderen vanuit school ook boeken kunnen reserveren. Ons doel is het lezen te stimuleren door de betrokkenheid te verhogen en daardoor onze kinderen naar een hoger leesniveau te brengen.

De bibliotheek is uitnodigend gehuisvest, en heeft een zeer uitgebreid aanbod.

Biebkast bij groep 3; prentenboeken en AVI M3-E3 boeken. Een kast tussen groep 3 en 4; M4-E4, M5-E5 en nog allerlei informatieve boeken.

Onze bibliotheekcoördinator streeft ernaar altijd op de hoogte te zijn van nieuwe titels/schrijvers etc., weet waar vraag naar is vanuit leerkrachten en leerlingen, en speelt in op leesevenementen zoals de Kinderjury, Nationale kinderboekenweek, voorlees-kampioen.Ook worden er boekpromoties gehouden. (introductie nieuwe boeken/stukjes voorlezen etc.) Iedere dag is de bibliotheek geopend. Door op dezelfde manier te werken als de openbare bibliotheek, (registratie-picto’s) proberen we onze leerlingen al vroeg vertrouwd te maken met het bekende openbare leensysteem.

De begeleiding (vrijwillig door ouders/verzorgers) bestaat uit het helpen uitzoeken van een boek met het juiste leesniveau, suggesties doen voor voorleesboeken aan leerkrachten en leesboeken voor leerlingen, en in gesprek gaan met leerlingen en leerkrachten over boeken. Door middel van zorgvuldig registreren in de computer krijgen leerkrachten en ouders/verzorgers zicht op boekkeuze en leesfrequentie e.d. van de leerlingen. Ook de boekverslagen die de leerlingen invullen/schrijven zijn een bron van informatie.