Leerlingenraad

Ook de leerlingen mogen op de Lockaert meepraten over dingen die zij belangrijk vinden. Dat gebeurt in de Leerlingenraad. Daarin hebben kinderen zitting uit de groepen 6, 7 en 8 . Ze zijn hier door hun klasgenoten voor uitgekozen . Zij komen ongeveer 1 keer per maand bijeen onder leiding van juffrouw Willeke.

Leerlingenraad 2018-2019

Groep 6: Tom, Lex, Finn

Groep 7: Sanne, Isa, Fenne

Groep 8: Ninthe, Demi, Victor, Ticay