Leerlingenraad

Ook de leerlingen mogen op de Lockaert meepraten over dingen die zij belangrijk vinden. Dat gebeurt in de Leerlingenraad. Daarin hebben kinderen zitting uit de groepen 6, 7 en 8 . Ze zijn hier door hun klasgenoten voor uitgekozen . Zij komen ongeveer 1 keer per maand bijeen onder leiding van juffrouw Willeke.

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019

Groep 6a:

Groep 6b:

Groep 7:

Groep 8:

Leerlingenraad schooljaar 2017-2018