Organizational Agility Program

Organisatorisk Agility

Agile assesment af din organisation

Er du træt af systemudviklingsmetoder der tilsyneladende ved mere om dit job end du selv gør? Træt af ”one-size-fits-all” tilgang til organisationsforbedringer? Er du skeptisk overfor færdigpakkede metoder? Vi tror på vi har en bedre vej. Mere end ti års erfaring og forskning har vist at vores agile tilgang - med mennesket i centrum – virker.

The Organizational Patterns Book, co-authored by Jim Coplien and Neil Harrison, is the definitive work on the state of the art in Agile software development and is the foundation of the Organizational Agility Program.

Organisatorisk Agility Program er en samling af teknikker og værktøjer som kan styrke og effektivisere din organisation. Den agile bevægelse, især kendt gennem metoder som SCRUM og Extreme Programming, bygger i høj grad på disse teknikker, som samlet er beskrevet i den kritikerroste bog Organizational Patterns of Agile Software Development. Organisatorisk Agility Program er designet af forfatterne til denne bog og hjælper dine teams i den rigtige retning med inspiration, support og værktøjer til at forstå deres daglige problemer og finde langsigtede løsninger på dem.

Hvad er et Organisatorisk Agility Program?

Organisatorisk Agility Program er en vej til at forbedre organisationer. Det begynder med korte faciliterede aktiviteter som giver jer et grundlag for at løse problemer og udvikle jeres organisation i en fleksibel og sund retning.Vi tror ikke på at en konsulent kan gå ind og fikse en organisation. En organisation som er villig til forandring må stå i spidsen for sit eget forbedringsprogram. Men det er svært at gøre alene. Organisatorisk Agility Program fungerer som et spejl der gør det muligt for jer at se jeres organisation fra nye vinkler – kombineret med en værktøjskasse af organisationsmønstre der har bevist der værd i praksis. Du udvælger de mønstre der adresserer problemerne i din organisation – problemer som ”spejlet” hjælper dig til at få frem i lyset.

    • Vi tror på at agility må gå et spadestik dybere end din systemudviklingsproces. Det betyder at selve organisationen skal være tilpasningsdygtig og påvirkelig i forhold til jeres marked og forretningsomgivelser. Metoder kan i bedste fald give jer en adræt proces – et nødvendigt men utilstrækkeligt trin til forbedring. Organisationer har brug for fleksible strukturer der tillader processerne at være adrætte.

    • Vi tror på åbenhed og produktivitet. Organisatorisk Agility Program er ikke en metode; ikke et påbud; ej heller en lykkepille. Det er en guide, en inspiration, en værktøjskasse som har bevist sit værd i organisationer over hele verden. Det kombinerer hensyn til forretning, metoder, og menneskelig effektivitet til at opnå forretningsmæssige mål.

    • Vi tror på at give jer nok struktur til at sætte gang i udviklingen. Vi tror ikke på en færdig metode der fortæller dig skridt for skridt hvad du skal gøre. Vi tror heller ikke på at overordnede retningslinjer tilsat banaliteter er nok. Vi ønsker et tæt samarbejde hvor vi får jord under neglene, men hvor det er jer der bestemmer retning og tiltag.

    • Vi tror på det basale. Vi tror, at hvad er godt er sjældent af nyere dato. Ofte er det blot et spørgsmål om at legitimere og organisere allerede eksisterende god praksis i forhold til industriens generelle erfaringer. Vi tilbyder en nuanceret guide i form af et væld af systematiserede erfaringer, beskrevet som mønstre (patterns), der kan hjælpe dig på vej.

Hvem er det for?

Dette program er for teams der bygger noget – med fokus på teams der udvikler software. Programmet er til for at hjælpe dit team med at blive mere effektivt. Programmet kan være til gavn for teamets medlemmer – uanset om de lige er begyndt på et nyt projekt, føler at de står med ryggen mod muren, eller blot har brug for finjustering. Det kan hjælpe såvel små teams med en håndfuld medlemmer, til projekter bestående af flere hundrede personer. Hvis du er træt af modefænomener eller ekstreme målinger, eller hvis du blot er forvirret over alle de forskellige bud på succesfuld team building, kan dette program hjælpe dig til at finde vej.

Hvad forpligter I jer til?

Deltagerne i et organisatorisk agility program må være indstillet på at forbedre organisationen og være parate til at håndtere forandringer. Programmet bygger på græsrodsarbejde, men det er vigtigt at have ledelsens støtte til vores konsulentydelser, tidsforbruget hos teammedlemmer, samt til teamets forbedringsbestræbelser. Et team forpligter sig til en 3 timers seance hvor vi ved hjælp af en rollespilsøvelse, indsamler data der bruges som grundlag for at lave en model (et spejl) af jeres organisation. Vi har brug for deltagere der kan dække alle teamrollers interesser, og som kan repræsenterer interaktionen med roller udenfor teamet. Øvelsen kræver ikke nogen forberedelse. Vi stræber efter at indfange teamets kollektive opfattelse af hvordan arbejdet reelt foregår (eller hvis I lige er startet, hvordan I planlægger at udføre arbejdet). Øvelsen er baseret på CRC kort – en enkel teknik hvor kartotekskort bruges til at kortlægge et systems struktur. CRC kort blev oprindeligt designet til at modellere strukturen i et objektorienteret program (CRC står for Classes, Responsibilities, og Collaborators) ved at anvende et rolle-ansvar baseret design. Vi bruger den samme teknik til at udforske jeres organisations ”design”. Senere, forpligter teamet sig til at deltage i en gennemgang af modellerne. Disse faciliterede diskussioner danner grundlag for konkrete forbedringstiltag.

Hvad tilbyder vi?

Vi begynder med at facilitere rollespilsøvelsen. Vi tager CRC kortene fra denne øvelse, sammen med vores noter, og bruger dem til at bygge modeller af jeres organisation. Vi faciliterer også gennemgangen af modellerne for jer. Vi laver en rapport til jer som viser jeres organisations struktur på nye måder. Den mest almindelige model kaldes et ”social network diagram”. Det viser alle roller i jeres organisation i forhold til hinanden. Vi viser også en oversigt over hvordan jeres organisation, for udvalgte organisationsmetrikker, placerer sig i forhold til andre organisationer med nogenlunde samme størrelse og kompleksitet. Selvom dette ikke er en præcis måling kan det alligevel give jer en indikation om hvor I er i forhold til andre organisationer. Sidst – men ikke mindst – får I en kommenteret liste over mønstrene i jeres organisation: såvel de mønstre som vi finder I allerede har, som dem I mangler. Denne liste er guld værd for jeres planlægning af det videre forbedringsarbejde. Vi hjælper og rådgiver jer når I skal foretage valg og planlægge jeres forbedringsprogram, og vi kan tilbyde opfølgende support i det omfang I føler behov for det.

Hvad kan I forvente?

Vi har gennemført dele af dette program med over 100 organisationer verden over, og næsten alle har bekræftet nøjagtigheden af de modeller vi har lavet over deres organisation. Paradoksalt nok var modellerne også fulde af overraskelser. Overraskelserne kom fra modellernes perspektiver; de hjælper jer til at se jeres organisation fra nye vinkler. Nogle af disse overraskelser dukkede op under selve CRC kort øvelsen, men det mest værdifulde kom fra de social netværksmodeller som kan udledes fra CRC kortene. I kan se sammenhængen mellem jeres organisations roller. I kan se hvor mange ”hop” der er mellem nøgleproducenter og forbrugere. I kan se hvilke roller der bør arbejde tæt sammen, og dernæst spørge jer selv hvorvidt jeres organisationsstruktur, kontorfordeling, og rollefordeling passer til jeres forretning.