Svein ArneThrana

e-Post: SveinArne.eSam.no@gmail.com

I turnusverdenen trenger han ofte ingen ytterligere introduksjon, da han regnes som en "guru" på området.

Svein Arne er Thrana har arbeidet selvstendig innenfor området siden 1984. Han jobber som rådgiver og konsulent for oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor. Han har en lang referanseliste på både kursing og turnusoppsett for alle sektorer innenfor offentlig virksomhet samt en rekke private aktører. Han har også gitt ut en rekke bøker som beskriver området, og regnes som en av landets fremste på dette fagfeltet.

Han har har holdt kurs innenfor områdene Oslo kommune, KS, og Stat (all offentlig virksomhet). Videre av Virke, Spekter, mangfoldige sykehus, deriblant Aker sykehus, Ahus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, St. Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål Sykehus og en del organisasjoner deriblant Norsk sykepleierforbund. For lengre referanseliste vennligst ta kontakt.