Hans A. Kielland Aanesen

e-Post: Hans.eSam.no@gmail.com

Hans er utdannet ved NTNU med Mastergrad i Teknisk Kybernetikk og er Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

I tillegg til sitt internettbaserte standardiseringsarbeid har han jobbet i både store og små internasjonale og nasjonale selskaper med systemutvikling og programmering i ABB, Electrolux, Valmet Automation og Falken Redningskorps. Han er også gründer av flere småbedrifter innen IT med programvareutvikling med Internett-løsninger for tjenesteutvikling og standardisering gjennom IT & Integration AS(ITI), IaM AS, VSG AS og EPR-forum som de viktigste.

Gjennom dagens digitalisering og transformering gjennom de nye Inetrnett-baserte Skytjenestene leder han nå et større program for ForvaltningsTransformering (tGov) og Digitalisering av samfunnet som setter helt nye krav til morgendagens SELVLEDELSES-løsninger som senere skal ha egne kursmoduler i eSam.

Hans gjennom kompetanseleverandøren ITI er arkitekten bak samarbeidsarenaen www.eSam.no og det digitale klasserommet! (CoI=Community of Interest)

ITI er også arkitekten bak "transformational Government" tGov-programmet under EPR-forum basert på tjenestestandarden OASIS Transformational Government Framework . Her har ITI ansvaret for et internasjonalt programvareteam gjennom EPR-forum sitt "Executive Team".

Hans har spesialisert seg på Internett-baserte IT-løsninger med den "åpne" standardisering som skjer internasjonalt innenfor mellomvare-software med bruk av Web Services og prosesserbare Tjeneste-maler i overbygningsportaler(eFolder Templates) og er spesialist i metodene og teknologien som benyttes i Tingenes Internett (IoT=Internet of Things gjennom eDevice Templates).

ITI har utviklet en egen ITI-IoT-plattform som håndterer og samkjører elektroniske nettverksprodukter fra et utall forskjellige leverandører med forskjellige leverandører, teknologier og plattformer. ITI-IoT-plattformen kjører en Process Control Server som både styrer og regulerer samt overvåker forskjellige industriprosesser samt håndtering av menneskelig tilstandskontroll (eHealth/mHealth). Denne form for nettverksløsninger baserer seg på funksjonsoverføringer fra integrerte enheter fra forskjellige BUS-teknologier som funksjonsmodelleres etter spesifikasjonsstandarder definert av OASIS og ANSI/CEA.

Hans er leder både for tjeneste standardiseringen i OASIS TGF TC og var også leder for utviklingen av OASIS CAM standarden.

Hans er hovedgründer bak EPR-forum og arkitekten bak den elektroniske samarbeidsarenaen eSam og standardiseringsarbeidet bak EPR-eDevice (IoT) og EPR-eFolder(arbeidsflyt). Disse metoder er hovedkomponentene i det som skal bli EPR-forum sin "verktøykasse" for individuell tjeneste-engineering laget og benyttet av fagfolk innen våre frontlinje-yrker (helse, miljø, energi, sikkerhet, matproduksjon, matlaging etc etc)