Turnusplanlegging

SERTIFISERINGSKURS I TURNUSPLANLEGGING

Kursintroduksjon:

SERTIFISERINGSKURS I TURNUSPLANLEGGING

Målgruppe:

Etter at det har vist seg stor interesse for både sertifiseringskurset i turnusplanlegging og deltagelse i det digitale nettverket, setter vi nå opp nytt sertifiseringskurs.

I målgruppe inngår de som ønsker å utdanne seg til «super-turnusplanleggere» med spisskompetanse i praktisk turnusplanlegging, og som ønsker å delta i et nytt interaktivt nettverk med regelmessig oppdatering av aktualiteter på feltet, veiledning, diskusjonsforum, tilgang til viktig materiale, m.v.

Se også omtale av nettverket på KLM-Lahnstein sine hjemmesider:

http://klm-lahnstein.com eller http://klm-lahnstein.com/images/pdf/turnus.pdf


Hovedforedragsholder:

Svein Arne Thrana

Når du har meldt deg på kurset og vi har registrert deg, vil vi kunne gi deg tilgang til e-Klasserommet. Vi vil da be deg oppgi en gmail-konto, da dette er en del av Googles skytjeneste som klasserommet benytter.

Kurset forgår med 2 to-dagers samlinger og du kan benytte e-klasserommet i tillegg når vi har aktivert deg.

1. del: Mandag 4. og Tirsdag 5. mars 2019

2. del: Torsdag 11. og fredag 12. april 2019

Sted:

Oslo Vandrerhjem Haraldheimen Haraldheimveien 4, 0587 Oslo

Rimelig overnatting kan bestilles direkte fra Haraldheimen på telefon 22 22 29 65, oppgi arrangement. Gratis parkering.

eSam_SveinArneTeaser1.MP4
eSam_SveinArneTeaser2.MP4

Program for firedagerskurs i turnusplanlegging:

SERTIFISERINGSKURS

Kursene blir holdt fra kl 09.00 til 15.00

1. del - Arbeidstidsbestemmelsene og ferieloven

1. dag

  • Særskilte fremtidige utfordringer om turnusplanllegging, heltids- og deltidsproblematikk.
  • Sammenhengende mellom turnusplanlegging og lederansvar.
  • Straffebestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
  • Arbeidsmiljølovens kap. 10 om arbeidstid.
  • Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid, med rettspraksis.

2. dag

  • Gjøre oss ferdig med avtaleverket.
  • Forskjøvet arbeidstid med oppgaver.
  • Helg- og høytidsavvikling.
  • Ferieloven.

2. del - Turnusplanlegging/metodikk og oppgaver

3. dag

  • Turnusplanlegging en prosess i 5 trinn.
  • Helsemessige vurderinger i turnusplanlegging.
  • Metodikk og oppsett av bemanning – og turnusplaner.

4. dag

  • Oppgaver og gjennomgang av oppgavene. - Diskusjon ved oppsett av turnusplaner.
  • Primærgrupper og oppsett.
  • Års- og ønsketurnus-problematikk.Utdyping av kursets innhold:

Straffebestemmelsene:

§19 nr1 og nr 2 i arbeidsmiljøloven i forhold til arbeids- tidsbestemmelsene.

Arbeidstidsbestemmelsene:

• Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen.

• Nye endringer i arbeidsmiljøloven

• En del rettsavgjørelser i forhold til bl.a. arbeids- tidens lengde og overtidsbestemmelsene.

• Grensen mellom skift-/turnusarbeider og helkonti- nuerlig skift - /turnusarbeider.

• Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

• Fritiden mellom to vakter.

• Turnusplaner /Arbeidsplaner.

• Hviletid og pauser døgn og uke.

Overtidsbestemmelsene:

 • Hvem er fritatt for overtid og merarbeid. Kan arbeidsgiver pålegge deg å avspasere overtiden? Når foreligger overtid for deltidsansatte? Betalingen i forhold til ulike overtidsbestemmelser med bl.a. rettsavgjørelse i forhold til Hovedtariffavtalen.
 • Betalingsbestemmelser ved overtid og sykdom.
 • Sykdom ved overtid?
 • Forskjøvet arbeidstid:
 • Når foreligger forskjøvet arbeidstid?
 • Hvordan blir kompensasjonen?
 • Hva betyr kort varsel?
 • Eksempler og oppgaver i forhold til forskjøvet arbeidstid.


Ferieloven:

• Lovens ufravikelighet.

• Ferietidens lengde, heltid og deltidsansatte.

• Virkedagsbegrepet i Ferieloven.

• Ferieavvikling i forhold til søn- og helgedager.

• Plassering av ferie og arbeidsgivers styringsrett.

• Overføring av ferie/ forskuddsferie.

• Sykdom under ferien,

• Feriepengegrunnlaget,

• Trygdens ytelser,

• Sykdom og svangerskapspermisjon.

Helgedagsarbeid:

• Definisjon av de ulike fridagene som forekommer ved avvikling av helge – og høytidsdager.

• Kvalitetssikring av helgedagsturnus.

• Kort beskrivelse ved oppsett av helge og høytidsdager.

• Åpen time for ulike spørsmål og problemstillinger om emnene ovenfor.

Oppgaver:

• I forbindelse med overtidsbestemmelsene i hoved- tariffavtalen for dagarbeider og turnusarbeider.

• I forbindelse med forskjøvet arbeidstid, kort og langt varsel.

• Oppgaver i turnus oppsett.

• Års – og ønsketurnus problematikk.

• Muligheter og begrensinger i forhold til drift, arbeidsmiljø og økonomi.

Avsluttende test

J E G M E L D E R M E G P Å K URSET MANUELT:

Booking for 2019 er igang Se www.klm-lahnstein.com for mer info