Informatikk & Jus

Kursintroduksjon

Målgruppe:

For de som ønsker å utdanne seg til «samfunnsdigitalisering» med spisskompetanse i praktiske anvendelser i digitalisert frontlinjeledelse og som ønsker å delta i nytt interaktivt nettverket med regelmessig oppdatering av aktualiteter på feltet, veiledning m.v. bør registrere seg på kurset eSam: Informatikk&Jus

Hovedforedragsholdere: Lars Christiansen og Hans A. Kielland Aanesen

Utenom tilgang til e-Klasserommet er det fellessamling i 2x2 omganger:

  1. Onsdag 17. og torsdag 18. januar 2019
  2. Torsdag 22. og fredag 23. mars 2019

Sted: Oslo Vandrerhjem Haraldheimen Haraldheimveien 4, 0587 Oslo

INFORMATIKK: (Lærer - Hans A. Kielland Aanesen)

DIGITALISERING AV SAMFUNNET

1. Forvaltnings- vs Næringslivs-rollen

2. Tjeneste- vs Teknologi-standardisering

3. Skytjenester:

3.1 DaaS (Data as a Service): Dokumentorienterte Databaser (Non-SQL)/Database-engine adskilt fra IaaS, SaaS og PaaS

3.2 IaaS (Infastructure as a Service): Trenger nasjonale Infrastrukturer ikke låst til leverandører av DaaS, SaaS og PaaS

3.3 SaaS (Software as a Service): Konkurranseutsetting av SW-løsninger uavhengig av DaaS, IaaS og PaaS

3.4 PaaS (Platform as a Service): PaaS bør være "åpen" mot DaaS, IaaS og SaaS ( platformen IoTastic gjennomgås)

3.5 MBaaS(Mobile "Backend" as a Service): App utviklere linker applikasjoner til DaaS og skyprosesserings-tjenester med API

4. Anvendelser og demo av sanntidsløsninger med Tingenes Internett (IoT=Internet of Things)

(IoT: "Alt" elektronisk utstyr samkjører/informasjonsutveksling)

5. Fag Engineering (Scenario Templating)/Scenario Engine

6. Kunstig Intelligens og selvlærende systemer og Adaptive løsninger

JUS: ( Lærer - Lars Christiansen)

Personvernforordningen:

Forordning 2016/679, på engelsk forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Det omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Den avløser da personverndirektivet. Den får da direkte virkning i medlemslandene, og krever altså – i motsetning til direktiver – ikke nasjonal lovgivning.