Ny som leder!

Fra medarbeider

til formell leder

Foredragsholder og tilrettelegger: Høyskolelektor Geir Lahnstein. Prisbelønnet foreleser ved Handelshøyskolen BI

KLM-Lahnstein a.s.

KLM: Kjærre, Lahnstein og Medarbeidere

Digitalt dagsseminar fredag 28. mai 2021, fra kl. 9.00 til kl. 15.00

(Nettlenke og kursmateriell vil bli tilsendt på epost i god tid før kursstart)

Påmelding:

Påmelding med navn, adresse, tlf., eMailadresse og fakturainfo. sendes:

jan.harald@klm-lahnstein.com Tlf.: Jan Harald Kjærre 900.98.460

Er du nylig blitt leder eller ønsker å bli leder, da er dette kurset midt i blinken for deg. Benytt denne unike mulighet for å oppdatere deg. Ønsker du å lykkes som leder, da krever det målrettet og systematisk skolering. Vær klar for din nye lederrolle. Størst utbytte ved å være flere fra samme arbeidsplass.

Vårt mål: Best og billigst kurs.

Praktisk og nyttig kurs relatert til konkret jobbsituasjon med aktuell teori og gode eksempler

Pris kr. 2.000 Inkl. Kursmateriell Detaljert kursbevis

Fyldig dokumentasjon vil sendes i forkant i PDF: Teori, modeller, forskning

Temaer som tas opp:

 • Rolleforståelse ved det å være ny leder og det å være medarbeider

 • Fokus på det tillitsbaserte lederskap som grunnlag for autentisk ledelse

 • Balanse mellom ledelsesoppgaver og administrasjonsoppgaver

 • Ha selvinnsikt på dine egne sårbarhetspunkter

 • Fra usikkerhet, frykt og misforstått lojalitet til trygg og tydelig leder

 • Hvordan håndtere din egen usikkerhet som ny leder

 • Hvordan stå i de vanskelige situasjonene (dilemmamestring)

 • Hvordan møte den enkelte medarbeider i deres virkelighet

 • Litt om rekruttering av gode medarbeidere

 • Hvordan løfte frem medarbeiderne til å bli dyktige og selvstendige

 • Du er ny som leder, men i avdelingen er det flere uformelle ledere

 • Særskilt faremoment: Å bli detaljstyrende, kontrollerende og autoritær

 • Hvordan praktisere det synlige og tydelige lederskap (nærhetsledelse)

 • Hvordan forholde seg til «vanskelige medarbeidere» og unngå konflikter


Tar litt forbehold om endringer hvis uforutsette hendelser

Stemningsbilde fra en av våre tidligere fjernundervisninger. Geir i sitt rette element!