Spesialkurs

Dette er fordypnings fagkurs:

  • Turnusplanlegging
  • IoT & Beslutningsledelse
  • Big Data & Beslutningsledelse
  • Informatikk & Jus