Ledelsesteorier anvendt i praksis

ALF seminar: ALF en eSam sammarbeidsgruppe

Invitasjon til gratis seminar 24. oktober 1300-1500, rom A2-070, BI Nydalen:

Sjokoladekongen Johan Throne Holst og hans inspirasjon for norsk ledelsespraksis


Seminar med historiker og forfatter Erik Rudeng.

Johan Throne Holst (1868-1946) regnes som en av de virkelig store industrigründere i Norge i forrige århundre. I løpet av rundt 15 år klarte han å etablere Freia sjokoladefabrikk som en av de fremste foretak i landet. Dette ble han ved den store Frogner-utstillingen i 1914 prisbelønnet for. Trass sin noe patriarkalske lederstil, som var gjengs på hans tid, hadde han et skikkelig hjerte av gull. Utover å drive business, var han sterkt samfunns- orientert. Han bidro bl.a. med betydelige summer til medisinsk forskning. Han hadde også en sterk hengivenhet for sine medarbeidere. Konkret resulterte dette i den storslåtte Freiasalen som er utsmykket med 12 store originale Munch-malerier. Ingen personalkantine i hele verden kan måle seg med Freiasalen. - Tragedien i vår tid er at Throne Holst knapt er nevnt i dagens ledelses-litteratur. Han trengs å manes frem fra glemselens slør!

Programmet

Erik Rudeng har skrevet en glitrende bok om sjokoladekongen Johan Throne Holst. Vi har vært så heldige at Rudeng vil dele noen av sine betraktninger om hva som kjennetegnet ledelses- og samarbeidsforholdene ved Freia og Johan Throne Holst som menneske.

Noen stikkord:

 • Hvordan var det eventyret begynte
 • Samfunnsforholdene i Norge på Throne Holst sin tid
 • Nærmere om industrigründerens visjoner, tenkesett og lederstil
 • Konkret om samarbeidsforholdene på Freia
 • Aktuelle personaltiltak som ble gjennomført
 • Spesielt om etableringen og utsmykkingen av Freiasalen
 • Noen betraktninger om Freia i tiden etter krigen

Gratis adgang!

Påmelding

Du kan gjerne møte opp uten å ha meldt deg på.

Likevel er det fint om du melder deg på innen 15. oktober slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Meld deg på til den du mottar denne invitasjonen fra!

Kaffe/te fra kl.12.30

Arrangør: Akademiet for lederskapsfilosofi v/Kontaktpersoner

 • Leif Runar Forst email: ipo@ipo.no tlf: 476.37.280
 • Jørn Bue Olsen email: jorn.bue@online.no tlf: 916.39.463
 • Geir Lahnstein email: geir@lahnstein.no tlf: 907.87.377
 • Roald Nomme email: roald@nomme.no tlf: 930.54.250