Geir Lahnstein

e-Post: Geir.eSam.no@gmail.com

Utdanning:

Diplomøkonom 1969, Handelhøyskolen BI

Kurs ved Universitetet i Oslo


Yrkeserfaring:

Programmerer ved Universitet i Oslo

Systemutvikler og prosjektleder

Økonomisjef i Universitetsforlaget

Høyskolelektor ved Diakonhjemmets høyskolesenter

Systemkonsulent ved NKS

Fast gjesteforeleser i Lederutdanning for overleger, DnLF

Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor

Egen næringsvirksomhet


Utviklingsarbeid:

Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, NKI

Utvikling lederutdanning for sykepleiere, NKS

Utviklling av lederutdanning for helse- og sosialpersonell, Diakonhjemmet

Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, Handelshøyskolen BI


Annen virksomhet:

Deltager i etablering av Den norske dataforening

Deltager i etablering av Forum for databehandlling i helsesektoren

Etablering av Heltberg gymnas

Forfatter av 10 bøker

Forfatter av 8 studieguider ved BI

Forskjellige verv i politisk virksomhet og i frivillige organisasjoner