Lars Christiansen

e-Post: Lars.eSam.no@gmail.com

Utdannelse : Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo


Arbeidserfaring :

Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for sjø- og transportrett, Juridisk Fakultet, Universitet i Oslo.

Stipendiat fra Nordisk Institutt for sjørett, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo.

Dommerfullmektig med alminnelig bemyndigelse (full domsmyndighet).

Trainee: Advokatfirmaet Haight, Gardner Poor & Havens (senere Holland & Knight), New York, USA

Trainee : Advokatfirmaet Baker & McKenzie, Chicago, USA.

Advokatpraksis: Privatpraktiserende advokat innenfor privatrett (forretningsjus)

Forvaltningspraksis: Konsulentstilling i Statens Helsetilsyn.

Undervisnings bakgrunn: Undervisning på universitets - og høyskolenivå.

Juridisk litteratur : Medforfatter i undervisningsmateriell innenfor transportrett.

Sensor: Flerårig sensor ved juridisk embetseksamen innenfor fagfeltet privatrett ved Det Juridiske Fakultet, Universitet i Oslo.

Styrearbeid: Verv som styremedlem og styreleder i en rekke selskaper.