IoTastic​™ Bruker- Opplæring

Opplæringen er delt inn i 3 typer e-klasserom:

(Er du allerede kursdeltaker klikk på ditt e-Klasserom)

Registrer deg som kursdeltaker:

(Klikk på lenken for å melde deg på det aktuelle e-Klasserommet!)

Gratis Introduksjonsseminar avholdes på BI i Nydalen:

Tirsdag 7. januar 2020

​fra kl. 9:00 til 12:30 i auditorium A2-30

Påmelding skjer til Hans A. Kielland Aanesen pr mail: hans@IoTastic.eu eller gjennom vårt FaceBook event.

Mer info om seminaret: https://eHealthSINT.com/

Oppfølgingskurs introduksjon:

Målgruppe:

For de som ønsker å lære seg bruken av integrasjonsplattformen IoTastic™ og dennes Respons-senter, enten du er tjenestemottaker, tjenesteutøver eller operatør av «Velferdsteknologi» vil du få spisskompetanse i praktiske anvendelser i digitalisert frontlinjetjenester og ledelse.

Innføring i samkjørt Vellferdsteknologi gjennom IoT-teknologi og Arbeidsfly gjennom definisjon av scenarioer definerer en helt ny ledelsesform. Kursene er lagt opp som et nytt interaktivt læringsnettverk med regelmessig oppdatering av aktualiteter på feltet, veiledning m.v. Du kan registrere deg eller gå til ditt e-klasserom på lenkene over.

Hovedforedragsholdere: Hans A. Kielland Aanesen, Lars Christiansen , Geir Lahnstein , og Henrik Aksel Aanesen

Utenom tilgang til e-Klasserommet er det fellessamling i 2x2 omganger som planlegges første gang i løpet av våren 2020.

Sted: Oslo Vandrerhjem Haraldheimen Haraldheimveien 4, 0587 Oslo

INFORMATIKK: (Lærer - Hans A. Kielland Aanesen)

DIGITALISERING AV SAMFUNNET

1. Forvaltnings- vs Næringslivs-rollen

2. Tjeneste- vs Teknologi-standardisering

3. Skytjenester:

3.1 DaaS (Data as a Service): Dokumentorienterte Databaser (Non-SQL)/Database-engine adskilt fra IaaS, SaaS og PaaS

3.2 IaaS (Infastructure as a Service): Trenger nasjonale Infrastrukturer ikke låst til leverandører av DaaS, SaaS og PaaS

3.3 SaaS (Software as a Service): Konkurranseutsetting av SW-løsninger uavhengig av DaaS, IaaS og PaaS

3.4 PaaS (Platform as a Service): PaaS bør være "åpen" mot DaaS, IaaS og SaaS ( platformen IoTastic gjennomgås)

3.5 MBaaS(Mobile "Backend" as a Service): App utviklere linker applikasjoner til DaaS og skyprosesserings-tjenester med API

4. Anvendelser og demo av sanntidsløsninger med Tingenes Internett (IoT=Internet of Things)

(IoT: "Alt" elektronisk utstyr samkjører/informasjonsutveksling)

5. Fag Engineering (Scenario Templating)/Scenario Engine

6. Kunstig Intelligens og selvlærende systemer og Adaptive løsninger

JUS: ( Lærer - Lars Christiansen)

Personvernforordningen:

Forordning 2016/679, på engelsk forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Det omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Den avløser da personverndirektivet. Den får da direkte virkning i medlemslandene, og krever altså – i motsetning til direktiver – ikke nasjonal lovgivning.


Ledelse: ( Lærer - Geir Lahnstein)

Endringsledelse:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å gjennomføre vellykkede endringer. Kjennetegn på den gode endringsprosess vil bli belyst. Hvordan man skal forholde seg til motstand mot endringer inngår også som en del av kurset. Det vil også bli gitt en presentasjon av aktuelle lederverktøy som kan brukes i endringsarbeidet.


Installasjon,Drift & Vedlikehold: ( Lærer/Tekniker - Henrik A. Aanesen)

Samkjørt Velferdsteknologi:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvorledes vi installerer, drifter og vedlikeholder en IoTastic løsning.

Installasjons-veiledningen er generell og kan benyttes for alle de markedssegmenter IoTastic håndterer.

Dette gjelder:

  • Omsorgsboliger og Sykehjem/Institusjoner
  • Forretningsbygg
  • Boliger ( hus, hytter og leiligheter )
  • Restauranter og utesteder
  • Produksjons-kjøkken og -anlegg
  • Hoteller og annen utleie
  • Helsestudioer og Solstudioer
  • Landbruk og sjøbruk
  • Båter
  • etc

IoTastic er en ”cross-platform” programvare som ITI kan installere i forskjellige typer ”tynne" servere (f.eks en Hjemmeserver). Disse tynne servere kjører Linux-distribusjoner men kan brukermessig tilknyttes alle vanlige opeativsystemer som Windows, MacOS, Linux etc.

IoTastic programvaren håndterer kundespesifiserte scenarioer ved hjelp av signaler som går til og fra omgivelsene. Omgivelsene relaterer seg til større bygg, hus, leiligheter, hytter eller båter isolert eller i sammenheng.

IoTastic IoT engine programvaren representerer bindeleddet mellom de lokale omgivelsene og systemets brukergrensesnitt til omverdenen. Gjennom vårt device-abstraksjons-lag mot den fysiske omgivelsen av enheter og utstyr er vi i stand til å koble og samkjøre et utall av forskjellige Bus-protokoller for sensorer, aktuatorer/styringer og mer eller mindre avansert utstyr fra en rekke forskjellige utstyrsleverandører. Vi håndterer bade “åpne” og “låste” standardiserte kommunikasjonsprotokoller. Alle tilknyttede enheter speiles i IoT-maler (Funksjonsmodellering).

Workflow engine er den scenario-delen som tilknyttes overliggende administrative anvendelser som APP-er og Portal-løsninger gjennom den “åpne” Internett-standarden XMPP ( Extensible Messaging & Presence Protocol) som representerer hoved-protokollen for DATA-utveksling i vår distribuerte arkitektur. Alle typer gateways, PC’er og servere kan brukes med vår distribuerte server-programvare enten den er innebygd eller selvstendig. Både gjennom et enkelt API (Application Programming Interface) grensesnitt eller et mer avansert XMPP-kommandonivå er det enkelt å integrere seg til IoTastic engines. Dette både til portal- og APP-programvareløsninger.