IT & Integration AS (ITI):

("Cloud Computing & Internet of Things")

SELVMESTRING: Introduksjon av "Smart Connected" m/ SERVICE-MALER

ITI ble etablert i Oslo i 1986 for å implementere det som i dag betegnes som disruptiv innovasjon i praksis både for næringslivet og for å gjøre offentlig sektor mer bærekraftig. Dette ved hjelp av ny innovativ teknologi, ny organisering av infrastrukturer samt ta i bruk nye brukerdrevne og tjenestebaserte metoder for engineering og sammenstillinger av løsninger i SANNTID med bruk av standardiserte SERVICE-maler. ( Se: Digital Ecosystems )

Hovedkonseptet er å bli samt forbli TILKOBLET:

"CONNECTING THE WORLD"


Les mer om ITI ved å klikke på lenken under: