Teknologistøttet selvledelse i helse og omsorg redder liv!

Vi har gleden av å følge opp med et nytt halvdagsseminar om hvordan teknologi gjennom en TJENESTEDREVET arkitektur bidrar til å bedre livskvaliteten på de personer som trenger stadig oppfølging med helse- og omsorgstjenester. Dette handler om teknologi som gjør det enklere for brukerne å styre sin egen hverdag.

Nye teknologier og "åpne" Internett-standarder samt helt nye samkjørende infrastrukturer krever nå en fornyet HELSEPOLITIKK også i Norge !

Forebygging og Egenmestring fra mobilen eller nettbrettet (eMobile og mHealth) sørger også for egen tilstandskontroll og minner oss om å spise både tidsmessig og riktig eller ta våre medisiner til gitte tidspunkt.

Utfordringene i Helsetjenesten sammen med de nye "åpne" infrastrukturer og omstruktureringen fra gårsdagens systemstyrte løsninger til dagens innbyggerstyrte tjenesteutøving stiller helt nye krav til våre IT-systemer. Skal vi løse morgendagens helseutfordringer trengs det tenkes nytt basert på dagens og morgendagens teknologi og ikke på gårsdagens slik det ofte gjøres spesielt i offentlig sektor i dag. Globaliseringen gjennom Internett og den nye mobile infrastrukturen sørger for informasjonsdeling i sanntid mellom innbyggere, famile, venner, frivillige samt både private og offentlige tjenesteutøvere. Dette krever et tankeskifte som vil bli belyst gjennom våre 2 seminarer.

Det handler om selvledelse med bruk av nye teknologiske løsninger og service-standarder. Vi ser på hvordan nye teknologiske muligheter vil endre arbeidsformer og ledelse i helse- og omsorgstjenestene.

Ny teknologi i helse og omsorg handler om selvmestring for personer i alle aldre, men også endrede arbeidsmåter for helsepersonell og ledelse.

Ny teknologi og nye anvendelser bidrar til å øke mulighetsområdet og skaper bedre livskvaliteten for de personer som trenger gjevnlig oppføling med helse- og omsorgstjenester.

Les mer og meld deg på kommende seminar med lenken under: