HALTEWERK.NL / VCRA.NL

Tijdens de introductie krijgen we een duidelijk overzicht van het programma, daarna vertelde Marcel Reijven over zijn eigen ervaring met armoede en hoe hij nu als wethouder inzicht probeert te delen en hoopt te leren van de organisaties die tijdens deze bijeenkomst het doel hebben om met elkaar in contact te treden om het begrip armoede en de mogelijke hulpverlening en de eventuele preventieve mogelijke maatregelingen bespreekbaar en zichtbaar te maken.


Daniël Smit en Erna Muller vertellen over hun eigen situatie als ervaringsdeskundigen. Leven met schulden, 4 kinderen en een periode van een fysieke verlamming wat zich ontwikkelde naar een depressie, geen werk, burnout en vele zoektochten in drank en middelen die geen uitvlucht gaven maar tijdelijk de pijn en het verdriet van de onmacht verdoofden. Van een gesloten inrichting ( met een rugzak vol ervaringen met armoede, als kind en later door op te groeien met een structureel probleem van alcoholgebruik in de familie) het was normaal om als kind al de restjes uit de flesjes te drinken bij het halen van een nieuwe ronde, dingen werden gezien maar gedoogd.

Erna voegt daar aan toe, dat ze vanuit depressie, geen werk en een burnout situatie haar huis bijna kwijt was en gelukkig via Haltewerk.nl alles weer op de rit kreeg en de financiële zorgen echt over kon laten aan anderen, terwijl ze zocht naar mogelijkheden om weer te werken maar vaak gedemotiveerd werd door het beleid, de regeltjes, de manier hoe mensen met je om kunnen gaan en vooral het moeilijk of niet rond kunnen komen en daarbij de onmacht.

GGZ NEDERLAND : ARMOEDE

Toch was het voor haar vooral een emotionele - geestelijke situatie die confronterend was omdat armoede je grijpt en je onmachtig maakt, in de put, maar hoe kom je weer uit die put? GGZ hielp daarbij door de focus te hebben op rust, reinheid, regelmaat en structuur.

Daniël noemt het een broodje pindakaas of broodje aap verhaal, want erover praten was toen lastig en nu nog. Schaamte speelt een grote rol.

Geestelijk word je een beetje gek, want je ziet door de bomen het bos niet meer.

Alles is lastig, je kinderen verzorgen, geen geld voor schoenen en kleding maar vooral dagelijks gezond eten. Gelukkig was daar dan de voedselbank.

Beide beseffen heel sterk dat het gaat om HULP DURVEN VRAGEN en AAN JE ZELF WERKEN.

Voor Erna was het gelukkig ook fijn dat er goede mensen waren die haar advies gaven om het rustig aan te doen, zodat ze ook aan zichzelf kon denken.

Want leven van een bijstand - minima / weer gaan werken en dan je schulden gedurende 3 jaar aflossen is een lange weg.

Solicitatie training, werk zoeken en werk vinden,

zie ook DIVOSA pdf / Zie ook https://www.nibud.nl/consumenten/hulp-bij-schulden/

HUMANITAS - THUIS ADMINISTRATIE -SCHULDHULPVERLENING EN SANERING

ARMOEDEFONDS : ARMOEDE IN NEDERLAND, DAAR MOETEN WE IETS TEGEN DOEN!

18.15 uur Gezamenlijk broodje eten

19.00 uur Workshop ronde 2* - Armoede en gezondheid

Deze 2e workshop ging over het welzijn van de mens en de manier hoe de GGD onderzoekt hoe armoede het leven kan beinvloeden.

Mirjam Levijn - Epideomiloog bij de GGD legt ons uit welke onderzoeken er gedaan zijn en vertelde ons dat er diverse vragenlijsten te vinden zijn via GezondNHN.nl kan men een overzicht vinden met duidelijke tabellen, cijfers, gegevens uit de onderzoeken.


20.00 uur Gezamenlijke afsluiting

20.45 uur Netwerkmogelijkheid

21.30 uur Einde

door : https://www.facebook.com/PRAATNEDERLANDS / STIJN.ONLINE / Stijn Gabeler - Online Journalist.

Het is 31 Oktober 2019, als geinteresseerde in goede doelen, stichtingen en de hulpverlening in Nederland bezocht ik de Netwerkbijeenkomst van Haltewerk.nl Van armoede naar AKTIE!

de locatie: De Binding, Bosgroet 12, Zuid-Scharwoude


Het aanbod van gratis workshops:

- Schulden + schaarste + schaamte?

- Motiverende gespreksvoering

- Veilig financieel ouder worden

- Armoede en gezondheid

- Minimaregelingen

- Signalen van armoede

- Van geldzorgen/schulden naar een oplossingProgramma: 16.00 uur Inloop 16.30 uur Gezamenlijke start

17.15 uur Workshop ronde 1* - Motiverende gespreksvoering / deze workshop werd gegeven door Theo Olling, de informatie ging over hoe je een gesprek kan voeren op een eerlijke, open wijze met een luisterend oor gericht op het meegaan in de dans,.. het spel, ..

Vragen stellen zoals: Wat zou voor jou? Hoe wil jij ...?

Zodat de cliënt een positieve manier ervaart en zelf besef krijgt van de redenen = waarom wel of waarom niet.

Want elke verandering heeft tijd nodig en vergt energie en motivatie, .. het benaderen van mensen met schulden is daarom een proces wat rust en aandacht vereist, want elke persoon of elk gezin heeft een andere situatie. Wat zijn de mogelijkheden? Waar begint het actief willen veranderen?

Wanneer is iemand zelfstandig en wat kan je zelf nog beslissen als schulden boven je hoofd uit stijgen?

Welke benadering is er nodig om terug te kunnen gaan richting een wilskrachtig en daadkrachtig bestaan.

Welke factoren spelen er? Hoe begin je een intake en welke stappen zet je om het proces van vragen en luisteren te kunnen veranderen in een positieve beweging van stappen zetten en weer concreet kunnen participeren zonder dagelijkse zorgen over financiële zaken en emotionele geestelijke psychologische omstandigheden.

Beseffend dat de kracht van de focus gericht is op het activeren door te motiveren en te stimuleren via communicatie.

De workshop is een inleiding voor een 3 daagse training die veel effect kan hebben voor de hulpverlener en daarbij concreet helpt bij het realiseren van een effectieve positieve manier van steun en hulpverlening.

Schulden + schaarste = schaamte?

Wat zijn de gevolgen van schulden voor het dagelijks functioneren? Wat lukt, wat lukt niet? Op basis van inzichten uit de psychologie wordt duidelijk dat schulden, net als stress, te maken hebben met tekorten. Deze tekorten worden ook wel schaarste genoemd. In de workshop beleef je zelf wat stress met je lichaam doet. Vervolgens bespreken we wat dit betekent voor de ondersteuning die professionals en vrijwilligers kunnen bieden. Het doel van de workshop is om duidelijk te maken dat een vraagverlegenheid van cliënten niet alleen voortkomt uit schaamte, er zijn ook andere verklaringen. Workshop door Joost Weling en Maisha van Pinxteren, docent-onderzoekers verbonden aan de opleiding Social Work en Lectoraat Empowerment en Professionalisering.

Motiverende gespreksvoering

In de workshop 'Motiverende gespreksvoering' door Sociaal Werker Theo Olling van MET Welzijn krijgt u inzicht in hoe u als vrijwilliger, coach, hulpverlener of adviseur met de methode 'Motiverende gespreksvoering' mensen kunt helpen zèlf tot inzichten te komen en hen te begeleiden bij gedragsverandering. Deze methode geeft inzicht in gedragsverandering en reikt gesprekstechnieken aan om een veranderproces bij mensen te begeleiden. U leert hoe u om kunt gaan met weerstand en hoe u de intrinsieke motivatie van mensen kunt versterken.

Veilig financieel ouder worden

Per jaar worden naar schatting zo’n 30.000 ouderen in Nederland het slachtoffer van financieel misbruik zoals pinpasfraude, gedwongen testamentwijziging of het wegnemen van waardevolle eigendommen uit hun huis. Hoe kunnen we ouderen helpen hun zaken zó te regelen dat de kans op financiële uitbuiting afneemt? Hoe kunnen we als vrijwilligers signaleren en naar wie kunnen we doorverwijzen? Welke zaken dient men bij het ouder worden goed te regelen? Tijdens deze workshop bespreken Petra Feenstra wijkverpleegkundige en lid van de werkgroep 'Veilig financieel ouder worden' en en Helma Bockhorst, van B&L Notarissen deze vragen.

Armoede en gezondheid

Gezondheid speelt een belangrijke rol binnen gezinnen die leven in armoede. In deze workshop gaan Miriam Levijn-Schotanus en Peter Jansen van de GGD in op cijfers (aantallen, gevolgen, risicogroepen) in NHN, gemeente Alkmaar, Langedijk en HHW. Daarnaast legt een opvoedondersteuner uit wat voor soort problematiek er voorkomt en hoe vrijwilligers dit zelf kunnen signaleren als zij in contact zijn met mensen in een armoede-situatie.

Minimaregelingen

Halte Werk biedt HAL-inwoners met weinig inkomen en vermogen extra's. In de workshop 'Minimaregelingen' hoort u onder andere welke dit zijn, wanneer inwoners recht hebben op de extra's en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Trudy Vlaar, beleidsmedewerker bij Halte Werk vertelt u er alles over. Met deze praktische informatie kunt u uw cliënt zeker goed verder helpen!

Signalen van armoede?

Wat is armoede? Hoe herkent u het? En als u als vrijwilliger bij iemand thuis bent en denkt: 'hier klopt iets niet'... wat doet u dan? Gaat u het gesprek aan, of juist niet? Wat doet het met u? Kunt u terecht bij een contactpersoon of coördinator van uw vrijwilligersorganisatie? Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek. Workshop door: Petra Schoon van Langedijk Wonen Plus Welzijn en Marleen Kramer van Inloophuis De Zwaan.

Petra Schoon

Marleen Kramer

Van geldzorgen/schulden naar een oplossing

Als hulpverlener wordt u geconfronteerd met diverse zaken als huiselijk geweld, burenruzies, uithuisplaatsingen en gezondheidsproblemen. Vaak gaat dit samen met financiële problemen. Marjolein Kaptijn en Tine Zwaan van Halte Werk nemen u mee in het proces schuldhulpverlening. Na afloop van deze workshop weet u beter om te gaan met schulden-problematiek bij uw cliënten, wanneer door te verwijzen en waaruit de mogelijkheden en samenwerking met schuldhulpverlening bestaat.