Stijn Gabeler - blog

op donderdag

#EuropeseRegels nodig voor de verbetering van de leefomstandigheden van dieren in #Nederland en de gehele #EU: #Varkens #Koeien #Geiten#Kippen #Wolven..

#intrensiekewaardevanhetdier

#PvdD #D66 #CU #GroenLinkshttps://www.tweedekamer.nl/contact_e…/bezoek_de_tweede_kamer #Debatover #hetmoetallemaalanders

#noodzakelijkactivistme word weggezet als #extreemactivisme terwijl ze doen wat de minister nalaat, de mensen eerlijk informeren waar het om gaat..

#HetLijdenEnStervenVanDierenInDeVeehouderij #moties #2ekamer

https://sites.google.com/site/praatnederlands Het dier is aangepast aan het systeem, maar het systeem zou zich aan het dier mogen aanpassen ivm welzijn, gezondheid en menswaardigheid. #moreelonacceptabel is het hoe we nu met dieren omgaan. Waarom hebben de partijen niet eerder hierover gestemt?

#natuurlijkgedrag.. waarom het legaal is om zulke beelden te kunnen zien..?? #lagereregelgeving #uitzonderingen.. als het om varkens, koeien en kippen gaat. Vasthouden aan het systeem betekent accepteren dat de maatschappij andere waarden stelt en moreel meteen zien dat dit niet klopt.

85% vind 2022 is lijdend, de minister kan handelen en zorgen dat we het doel gaan halen. Mensen worden voortdurend wakker geschud door de echte realiteit.

http://www.pvdd.nl heeft de motie ingediend en het is nodig dat er een belofte word nagekomen. #dierenverdienenbescherming https://anchor.fm/…/Debat-Den-Haag-2e-Kamer-over-veehouderi…

https://sites.google.com/site/euiapress

#euiapress #GODOGOOD

https://chineseforstarters.blogspot.com/

http://Stijn.Online - #LearnToSpeakChinese blog blogs for #GODOGOODINTERNATIONAL #VHJONLINE / VHJNEWS #EUIAPRESS #RealLifeReporters https://sites.google.com/view/stijn-online/blogs