МЕТОДИЧНА СЛУЖБА

ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Головне в роботі методичної службинадання педагогічним працівникам реальної, дієвої допомоги (консультативної).

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ:

- створення єдиного інформаційного простору та регулювання інформаційних потоків управлінської та методичної документації, концентрації цінного досвіду досягнень в освітній практиці;

- забезпечення ефективною та оперативною інформацією про інноваційні методики, технології учасників освітнього процесу;

- організація роботи по створенню нормативно-правової бази, її функціонування та розвитку;

- сприяння створенню програмно-методичного і наукового забезпечення навчально-виховного процесу, умов для впровадження та поширення кращого педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідницької, експериментальної та інших видів творчої діяльності;

- забезпечення проведення діагностування та атестації педагогічних працівників для об’єктивного аналізу процесу розвитку і досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

- координація процесів підвищення кваліфікації та безперервного розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА БЕРЕ УЧАСТЬ:

- в забезпеченні дієвості системи внутрішнього управління в Центрі, в організації, удосконаленні, стабілізації та розвитку всієї життєдіяльності закладу

- в формуванні дослідницького підходу до освітньо-виховного процесу;

- в організації активної участі членів педагогічного колективу в плануванні, розробленні та реалізації програм розвитку

- в сприянні оптимальному формуванню та розвитку особистості здобувачів освіти, їх самовизначенню та самореалізації в професійній діяльності .


КОРИСНІ РЕСУРСИ