013 - Exercise 10 

DO-/-DO/FA-/-FA/

SOL-/-SOL7/DO-/-

FA-/-FA/DO-/-DO/

SOL-/--/DO FA/DO-

-DO/-SOL/-FA/-DO

-FA/--/-SOL7/DO-

--/--/--/FADO

--/--/SOL7SOL7/DOSOLDO

Enlaces Externos