Socialinės iniciatyvos

Savanoriavimas BETANIJOS socialiniame centre

Kviečiame savanoriauti BETANIJOS socialiniame centre kartu su mūsų bažnyčios savanorių ir VJG tėvų maldos grupe, kurie patarnauja lankytojams ruošdami maistą antrą ir ketvirtą penktadieniais 15:00-17:00 Paco g. 4. Vilnius. Koordinatorius: Ona +370 699 14668, ona.baksiene@gmail.com. Kviečiame visus, kurie gali skirti laiko ir jėgų pabendrauti su vargingaisiais.

Pagalba Motinos Teresės seserims

VJG tėvų maldos grupė patarnauja labdaros valgykloje lankytojams pirmą sekmadienį 10:30 -11:30 Šv. Stepono g. 35A, Šv. Teresės seserys, Vilnius. Koordinatorius: Rita +370 686 34 930, rita.kaziukoniene@gmail.com. Šv. Kazimiero šeimų bendruomenė taip pat padeda Motinos Teresės seserims valgykloje iš anksto suderintu laiku. Koordinatorius: Ieva +370 639 75549, ieva.vizgirdiene@gmail.com. Kviečiame prisidėti prie savanorių grupės.