Maldos bendrystė

MALDA SU "VIDINIU KOMPASU"

Margaret Silf knyga „Vidinis Kompasas“ kviečia į ignacišką dvasingumą. Ja remiasi programa, padedanti suprasti, kur aš esu, kaip aš esu, kas aš esu. Dalijantis vieni su kitais dvasine patirtimi, leidžiant Dievui, esančiam viename, klausytis Dievo, gyvenančio kitame, rasti Dievo valią savo širdyje, atpažinti savo prisirišimus, nusiteikimus, giliausius troškimus, dalintis savo išgyvenimais ir patirtimis, naudojantis savo vidiniu kompasu. Susitikimai ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių.

KRIKŠČIONIŠKOJI MEDITACIJA

Meditacija – tai maldos laikas, kurio metu nutildome savo mintis, išreiškiame visišką pasitikėjimą Viešpačiu, tiesiog esame Dievo akivaizdoje, netrukdome Jėzui veikti mumyse.

Bendrija atvira visiems norintiems susipažinti ir praktikuoti vieną seniausių krikščioniškos maldos būdų, siekiantiems ramybės, tylos, laimės.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais. Daugiau informacijos: mariusnar@gmail.com.

ROŽANČIAUS MALDA

Norintys drauge su kitais įvairiomis intencijomis melstis Rožančiaus malda, renkasi (bus skelbiama). Ateikite ir prisijunkite. Koordinuoja Aldona.

MALDA IR DVASINIS PALYDĖJIMAS

Norintieji asmeninio dvasinio pokalbio svarbiais klausimais ar palydėjimo tikėjimo kelionėje, kreipkitės į šios tarnystės koordinatorę Skaidrą el. adresu skaidra.k@gmail.com.

MOTINOS MALDOJE

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Šv. Kazimiero bažnyčios grupelės „Motinos maldoje“.

  • Susitikimai vyksta penktadieniais 18.15 bažnyčios patalpose.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

VJG TĖVŲ MALDOS GRUPĖ

Kiekvieną trečiadienį 18.00 val. gimnazijos koplyčioje renkasi tėvų maldos grupė. Mes siekiame prisidėti prie gimnazijos tikslo kurti krikščionišką bendruomenę savo malda, asmeniniu dvasiniu tobulėjimu ir pagalba sielovados komandai.

Į šią maldos grupę kviečiami ir labai laukiami visi tėveliai. Aukime ir stiprinkime mūsų bendruomenę drauge!

Mūsų veikla

  • Malda už gimnazijos bendruomenę – mokinius, jų tėvelius ir mokytojus, kitus gimnazijos darbuotojus ir geradarius. Kviečiame visą bendruomenę jungtis bendrai maldai. „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 19-20). Gimnazijos fojė pirmame aukšte stovi maldų intencijų dėžutė. Į ją savo užrašytas intencijas gali mesti visi bendruomenės nariai – mokiniai, tėveliai, mokytojai, kt. darbuotojai. Arba atsiųsti savo intencijas el. paštu: tevumalda@gmail.com

  • Šv. Mišios kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį 18.00 val. gimnazijos koplyčioje. Į jas kviečiame visus suaugusiuosius mūsų bendruomenės narius drauge išgyventi Eucharistijos slėpinį, patikėti Viešpačiui kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius, augti dvasiškai ir stiprinti mūsų bendruomenę. Po Mišių tęsiame bendravimą prie arbatos – aptariame rūpimus dalykus, artimiau susipažįstame vieni su kitais.

  • Rekolekcijos, seminarai tėvams. Organizuojame rekolekcijas pagal mūsų poreikius vietoje ar su išvykomis į vienuolynus. Jų metu turime galimybę atsinaujinti dvasiškai, artimiau susipažinti su pašvęstuoju gyvenimu, aptarti rūpimas tikėjimo temas. Mūsų gimnazijoje jau sėkmingai startavo seminaras sutuoktiniams „Per juokus į geresnę santuoką“. Taip pat ketiname prisidėti rengiant kitus tėvams aktualius seminarus ir rekolekcijas.

  • Pagalba rengiant ALFA kursą. Kiekvienais metais gimnazijoje vyksta Alfa kursas, skirtas visiems suaugusiems bendruomenės nariams, norintiems paprastai ir džiugiai susipažinti su pagrindinėmis krikščioniškomis tiesomis ar atnaujinti savo tikėjimą. Laukiami visi – tiek netikintys ar abejojantys, tiek siekiantys pagilinti savo tikėjimą.

  • Pagalba organizuojant Velyknakčio vigiliją gimnazijos stovyklavietėje. Galime drąsiai teigti, jog tai pats džiugiausias, įspūdingiausias, abejingų nepaliekantis gimnazijos renginys ir įvykis, suburiantis ir suvienijantis mūsų bendruomenę, įskaitant visus šeimos narius ir alumnus.

Tai pagrindinė, tačiau tikrai ne visa mūsų veikla. Yra daugybė reikalų ir sumanymų, kuriuos siekiame įgyvendinti bendruomenės labui. „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Lk 10). Todėl nuoširdžiai kviečiame visus tėvelius nelikti nuošaly, aktyviai įsijunti į bendruomenės veiklą, kad mūsų gimnazija augtų, stiprėtų ir garsėtų ne vien akademiniais pasiekimais, bet ir neštų Gerąją Naujieną į kasdienius žmonių gyvenimus.