Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, įprasmintų kančią, grąžintų sveikatą.

Ligonių patepimo sakramento simboliai

  • Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui.
  • Rankų uždėjimas — tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas.
  • Patepimas Ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

Kas gali teikti šį sakramentą?

Ligonių patepimo sakramentą teikia tik kunigo šventimus turintis dvasininkas išklausęs ligonio išpažinties ir pasirengęs sergančiam žmogui teikti Šv. Komuniją.

Skaitykite daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas

Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę"