Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS (mišios, sakramentai, koncertai, ekskursijos, kt.)


Jėzuitų spauda

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu >>>.

AKTUALIJOS


Mielieji,

kai šeima drauge meldžiasi, ji virsta mažąja prakartėle – Dievo namais. Tegul Dievo ranka Jus laimina ir globoja.

Gerasis Dieve, šią šventą Kalėdų naktį meiliai pažvelk į tuos, kurie sėda prie Kūčių stalo vieni ar guli ligos patale, tuos, kurie sutinka šventes globos namuose, visus, budinčius darbe ir esančius kelionėje, tuos, kurie yra įkalinimo įstaigose ar karo zonose. Kai artimųjų šalia nėra, ateik ir būk jiems artimas.

Kristau, padėk mums namų sienas statyti iš meilės, kad kiekvienam pakaktų erdvės.

Mums visiems gimė Išganytojas, kurio vardas Emanuelis – Dievas su mumis.

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius ir sielovados komanda


Alfa kursas


Jeigu norite geriau pažinti savo tikėjimą ir patirti jo galią, kviečiame regstruotis į Alfa kursą. Kursai vyks trečiadieniais nuo 2023 m. sausio 18 iki kovo 29 d. po mišių 18.30-20.00 Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Jūsų registracijos lauksime iki 2023 m. sausio 15 d. Registracija >>>.

"Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu gerti iš gyvojo vandens šaltinio" (Apr 21, 6) – sako Kristus.


Dvasinio augimo programa "Ignaciškas kelias"


Kviečiame jus leistis į dvasinę kelionę, kurią pavadinome "Ignacišku keliu". Šv. Ignacas yra didis dvasinis vadovas. Jis savo išmintį perteikė Dvasinėse pratybose ir Sąžinės peržvalgos metoduose. Jo dvasinės disciplinos kviečia užmegzti gilų, asmeninį santykį su Kristumi.

Viskas, ko reikia, norint leistis į šią dvasinę kelionę, tai atviros širdies, troškimo užmegzti gilesnį santykį su Kristumi ir, be abejo, laiko, skirto dvasinėms disciplinoms. Savaitiniai dvasiniai užsiėmimai nėra sudėtingi - tai maždaug penkiolikos minučių malda kasdien pagal pateiktus tekstus. Dalyvauti šioje programoje galima keliais būdais:

  1. Visiškai individualiai.

  2. Kartu su maldos grupele, kuriai priklausote, susitinkant jums įprastu laiku.

  3. Susitinkant programos organizatorių siūlomu laiku (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu).

Ignaciško kelio programą pradėtume per adventą. Tiems, kurie norėtų joje dalyvauti pagal trečią būdą, susitikimai vyktų ketvirtadieniais šv. Kazimiero bažnyčioje:

Lapkričio 24 d.

Gruodžio 1, 8, 15, 22 ir sausio 5 d.

Užsiėmimų laikas 18.30 - 19.30

Su programos medžiaga galite susipažinti iš anksto, kad žinotumėte, ko būtų galima tikėtis. Čia pateikiami įvadai ir dviejų savaičių medžiaga maldai (jų iš viso yra 40). Jeigu nuspręsite, kad jums tinka, užpildykite registracijos formą iki š. m. lapkričio 21 d.

IGNACIŠKAS KELIAS

Registracijos forma

Jėzaus Draugijos paaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai

Per Švč. Jėzaus Širdies šventę Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa paskelbė, kad 2022 m. liepos 31 d., baigiantis jubiliejiniams Šv. Ignaco metams, Lojoloje (Ispanija) atnaujins Jėzaus Draugijos paaukojimą Švč. Jėzaus Širdžiai. Jis ragina jėzuitų bendruomenes visame pasaulyje atnaujinti šį paaukojimo aktą.


Dėl pagalbos ukrainiečiams

Ukrainos Caritui, kuris teikia humanitarinę pagalbą Ukrainoje esantiems (per Lietuvos Carito sąskaitą):

Lietuvos Caritas, įmonės kodas:192066334, banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270, AB bankas Swedbank, mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainai

Norintys tiesiogiai remti Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklą, informaciją ras VA Caritas tinklalapyje.

Nauja jėzuitų provincija

2021 m. balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Popiežiaus intencija

Sausis

Melskimės, kad pedagogai būtų patikimi liudytojai, kurie moko brolybės, o ne konkurencijos, ir padeda pažeidžiamiausiems jaunuoliams.

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI