Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I – 17.30; II – 7.15; III – 17.30; IV – 7.15; V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiad. 11.00 – 18.30; sekmad. 8.00 – 17.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

AKTUALIJOS

Registracija į Alfa kursą

Registracijos anketa.

Registracija Pirmajai Komunijai

Dėl didelio skaičiaus vaikų užregistruotų Pirmajai Komunijai, stabdome registraciją. Atsiprašome, kad negalime priimti visų norinčių dalyvauti programoje.

Dvasinės pratybos pagal knygą "Eik į savo kambarėlį"

Norinčius atlikti Ignaco dvasines pratybas, kviečiame į susitikimus pirmadieniais 18.15. Pradžia šių metų rugsėjo 25 d. Pratyboms vadovaus s. Marija SJE.

Pagalba stojantiems į VJG 5 kl.

Esame numatę septynis susitikimus šv. Kazimiero bažnyčioje tėvams ir vaikams, stojantiems į Vilniaus jėzuitų gimnaziją. Pristatysime ir aptarsime svarbiausias tikybos egzamino temas iš knygos Didieji klausimai vaikams ir tėvams. Susitikimai vyks penktadieniais 18.15 kartą per mėnesį kalendoriuje nurodytomis datomis. Pirmas susitikimas numatytas šių metų spalio 6 d.

Socialinės iniciatyvos

Kviečiame prisidėti prie socialinių iniciatyvų.

Kviečiame jus į Alfa kursą

Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Melskimės už mūsų parapijas, kad jos nebūtų tik tam tikras funkcijas atliekančiomis raštinėmis, bet misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI