Pirmoji Komunija

Eucharistija

 • Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė“.
 • Eucharistija rodo, kas esame, ir atskliedžia, kur link einame.
 • Graikiškas eucharistein reiškia "dėkojimą". Esame Dievo tauta, reiškianti dėkingumą.
 • Eucharistinė komunija (bendrysė su Kristumi) yra galutinio visos visatos susivienijimo su Dievu pažadas.


Pasirengimo vaikų Pirmajai Komunijai tvarka:

 • Registracija vyks šv. Kazimiero bažnyčioje iki š. m. rugsėjo 16 d.
 • Tėvai, gavę patvirtinimą, kad vaikas yra priimtas, dalyvauja susitikime, kuris vyks spalio 7 d. (sekmadienį) 11.30 bažnyčios patalpose.
 • Įsigyja metodinę medžiagą Šv. Kazimiero bažnyčioje: knygas "Geroji Naujiena mažiems ir dideliems" ir "Geroji Naujiena. Pratybos".
 • Vaikai su tėvais žiūri filmo „Narnijos kronikos“, sukurto pagal Lewiso to paties pavadinimo pasakojimą, pirmąją dalį.
 • Sekmadieniais 10.30 tėvai su vaikais dalyvauja šv. Mišiose ir po jų tėvams bei vaikams skirtose paskaitose.
 • Pagal galimybes paremia Pirmosios Komunijos programą.
 • Pirmosios Komunijos šventė numatyta 2019 m. balandžio 28 d. 15.00.

Vaikų pirmosios išpažinties data bus paskelbta vėliau. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į ses. Mariją tel. 863669837.


Metodinė medžiaga rengti vaikus Pirmajai komunijai

Galite įsigyti Šv. Kazimiero bažnyčioje.