Krikščioniško gyvenimo

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – tai tarptautinė krikščionių katalikų bendruomenė, kurios nariai yra tikintieji vyrai ir moterys, brandaus amžiaus žmonės ir jaunimas iš visų socialinių sluoksnių, visi, kurie trokšta artimiau sekti Jėzų Kristų ir su Juo bendradarbiaujant kurti Dievo karalystę.

Pasaulinė Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė (CLC – Christian Life Community) – tai tarptautinė krikščionių asociacija: vyrų ir moterų, jaunimo ir suaugusiųjų, visų socialinių sluoksnių, kurie nori glaudžiau sekti Jėzumi Kristumi ir dirbti su juo dėl Karalystės kūrimo.