Eucharistietės

Eucharistinio Jėzaus seserys

Šv. Kazimiero bažnyčioje nuo pat jos atšventinimo darbuojasi seserys eucharistietės. Tai ypatinga dovana bažnyčios bendruomenei. Seserys ne tik rūpinasi pasirengimu liturgijai, katechizuoja, aktyviai dalyvauja pamaldose, budi bažnyčioje, bet ir savo buvimu bei malda kuria gerą bendruomenės dvasią.