Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Šv. Kazimiero šventė

Šiemet, kaip ir kasmet, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia švenčia savo vardadienį ir... kviečia į svečius!

Jubiliejinių Jėzuitų misijos Lietuvoje metų proga užsiregistravusiems į ekskursijas kovo 2 d., šeštadienį, 12.00 ir 14.30, bus atdaros bažnyčios, jėzuitų namų ir gimnazijos durys. Registracija būtina tel. 8 620 81192 arba el. paštu vilnele777@gmail.com

Būsime dėkingi už laisvanorišką auką ir / arba maldą jėzuitų misijos Lietuvoje intencija.

Jėzuitų misijai Lietuvoje – 450

Pradėjome Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinius metus. Trumpoje jubiliejinių metų pristatymo kalboje istorikas dr. Liudas Jovaiša paminėjo, kad jėzuitai pirmieji Lietuvoje ėmė vesti rekolekcijas, vykdyti misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė vidurinio ir aukštojo mokslo, muzikos mokymo institucijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti dramos ir baleto spektaklius, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją, Kiniją, Iraną, Armėniją, įsteigė pirmąją observatoriją, išleido pirmąją Lietuvos istoriją, pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, pirmąjį muzikos vadovėlį, išlaikė produktyviausią LDK spaustuvę. Jubiliejinių metų renginiai.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl vasario 22 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks šešta pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra. Knygos "Didieji klausimai vaikams ir tėvams" elektroninę versiją ir pamokėlėse rodytas skaidres rasite www.didiejiklausimai.lt

Renginiai

Popiežiaus intencija

Vasaris

Melskimės, kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI