Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

Renginiai

AKTUALIJOS

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

Mokymai skirti suaugusiems, besirengiantiems Santuokos sakramentui ir nepriėmusiems Sutvirtinimo sakramento. Daugiau informacijos rasite čia.

„Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijos

2019 m. spalio 11–13 d. vyks Trinapolyje, Vilniuje. Spalio 25–27 d. – Žemaičių Kalvarijoje. Daugiau informacijos.

Registracija į Alfa kursą

Alfa kursą pradėsime spalio 2 d. Užsiėmimai vyks 18.30 trečiadienio vakarais. Giliau susipažinsime su krikščioniškuoju tikėjimu, ieškosime atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus.

Malonėkite užpildyti anketą.

Lietuvos ignaciškosios šeimos susitikimas

Minint jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų sukaktį, š. m. rugsėjo 21 d. Kražiuose – istorinėje jėzuitų veiklos vietoje – vyks Lietuvos ignaciškosios šeimos susitikimas!

Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Meldžiamės, kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI