Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje

Žr. Vatikano naujienos.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl š. m. spalio 26 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks antra pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra. Vaizdo medžiaga.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Šiokiadieniais Rožinio maldą kalbėsime 17.00. Sekmadieniais – 10.00.

Rožinis yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Tad, recituodami "Sveika, Marija", turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes jis visada kalba tyla. Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą.

Pirmosios Komunijos pamokos

Š. m. spalio 7 d. pradėsime Pirmosios Komunijos pamokas. Programa prasidės 10.30 sekmadienio šv. Mišiomis. Po jų vyks pamokos vaikams ir pokalbiai su tėvais tikėjimo klausimais. Malonėkite nevėluoti į šv. Mišias.Renginiai

Popiežiaus intencija

Spalis

Meldžiamės, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo piktojo, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais; meldžiamės, kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI