Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Sekmadienio Mišių tvarka

Šių metų liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais 12.00 Mišių nebus. Jas šęsime nuo rugsėjo mėn.

Šeimų stovykla ir kt.

Miela šv. Kazimiero bažnyčios bendruomene, kviečiame jus į vasaros stovyklą, kuri vyks šių metų liepos 16–22 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje, Guopstose, Trakų rajone. Registruokitės.

Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių ir organizacijų vasaros stovyklos.

Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu.

Kviečiame susipažinti su pasiūlymais ir jais remtis rengiantis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje! Gairės.

Koncertai

Sakralinių muzikos valandų ciklo renginiai.

Renginiai

Popiežiaus intencija

Liepa

Melskimės, kad pastoracinėje tarnystėje sunkumų ir vienišumą patiriančius kunigus stiprintų ir guostų artumas su Viešpačiu ir bičiulystė su broliais kunigais.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI