Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I – 17.30; II – 7.15; III – 17.30; IV – 7.15; V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiad. 11.00 – 18.30; sekmad. 8.00 – 17.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

Kvietimas.pdf

AKTUALIJOS

Velykų laikas

Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“.

Šis šventas penkiasdešimtdienis baigiasi Sekminių diena. Keturiasdešimtąją dieną po Velykų švenčiamas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės).

​100 metų – 100 iniciatyvų

VJG Tėvų komitetas "išaugino" idėją ​"100 metų – 100 iniciatyvų". Kviečiame dalintis idėjomis. Daugiau informacijos rasite čia.

Pagalba stojantiems į VJG 5 kl.

Tėvai ir vaikai, stojantys į Vilniaus jėzuitų gimnaziją, gali susipažinti su svarbiausiomis tikybos egzamino temomis iš knygos Didieji klausimai vaikams ir tėvams.

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams

Tai vieno kitam padovanotas laikas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre.

Renginiai

Popiežiaus intencija

Balandis

Kad asmenys, atsakingi už ekonomikos planavimą ir valdymą, turėtų drąsos atsisakyti atmetimo ekonomikos ir sugebėtų atverti naujus kelius.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI