Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

AKTUALIJOS

Advento kalendorius

Adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Čia rasite tekstus - meditacijas, padėsiančias pasirengti Kalėdoms >>>.

Mišios nuotoliniu būdu

Kviečiame jungtis į bendrą dėkojimo maldą visus, kurie karantino metu mišiose įprastu būdu nedalyvaus. Transliacija vyks sekmadieniais 10.30 per https://www.facebook.com/jezuitai.lt

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją rasite čia >>>

Informacija dėl veiklos š. m. lapkričio 7–29 d.

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. 𝐓𝐢𝐤𝐢𝐧𝐭𝐢𝐞𝐣𝐢 𝐢̨𝐥𝐞𝐢𝐝𝐳̌𝐢𝐚𝐦𝐢 𝐢̨ 𝐛𝐚𝐳̌𝐧𝐲𝐜̌𝐢𝐚̨ 𝐬𝐮 𝐛𝐮𝐫𝐧𝐚̨ 𝐢𝐫 𝐧𝐨𝐬𝐢̨ 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐧𝐜̌𝐢𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐤𝐚𝐮𝐤𝐞̇𝐦𝐢𝐬, 𝐢𝐬̌𝐥𝐚𝐢𝐤𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬 𝐚𝐭𝐬𝐭𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐩 𝐩𝐚𝐦𝐚𝐥𝐝𝐮̨ 𝐝𝐚𝐥𝐲𝐯𝐢𝐮̨ (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)).

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Dėl koncertų

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos koncertai šv. Kazimiero bažnyčioje šiuo laikotarpiu nevyks.

Mišių įrašai (per pandemiją pavasarį)

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl Mišių intencijų

Mielieji, Mišios jūsų intencijomis bus aukojamos privačiai. Galite jas užsakyti užpildydami šią formą. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.


Popiežiaus intencija

Lapkritis

Meldžiamės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI