Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS


Nauja knyga iš serijos "Siekiantiems begalybės"

Jėzuitų rūpesčio dėka išleista Ulrich L. Lehner knyga "Katalikų Apšvieta. Pamiršta pasaulinio judėjimo istorija". Daugiau informacijos.

Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė

Lapkričio 16 d. Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje įprasta tvarka.

Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Manoma, kad tapytas 1520–1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje

Žr. Vatikano naujienos.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl š. m. lapkričio 23 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks trečia pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra. Vaizdo medžiaga.Renginiai

Popiežiaus intencija

Lapkritis

Meldžiamės, kad širdies kalba ir dialogas visuomet nustelbtų ginklų kalbą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI