Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS


Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl š. m. spalio 5 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks pirma pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra.

Registracija į Alfa kursą

Jeigu norite giliau pažinti krikščionių tikėjimą, patirti bendruomenės svarbą, kviečiame registruotis į Alfa kursą. Daugiau informacijos čia.

Pirmosios Komunijos pamokos

Š. m. spalio 7 d. pradėsime Pirmosios Komunijos pamokas. Programa prasidės 10.30 sekmadienio šv. Mišiomis. Po jų vyks pamokos vaikams ir pokalbiai su tėvais tikėjimo klausimais. Malonėkite į šv. Mišias nevėluoti.Renginiai

Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Meldžiamės, kad jauni žmonės Afrikoje turėtų galimybę mokytis ir dirbti savo šalyje.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI