Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Su šv. Velykomis! Mišių tvarka

Velyknaktis - 21.00. Pirmą Velykų dieną (sekmadienį) - 9.00 (rusų k.); 10.30 ir 12.00. Antrą Velykų dieną (pirmadienį) - 12.00.

Europos Magis 2019

Kviečiame 18–35 m. jaunimą registruotis į "Europos Magis 2019" renginį, kuris šiemet vyks liepos 23–31 d. Lietuvoje ir Latvijoje. Jūsų laukia savaitė unikalių patirčių būryje jaunimo iš visos Europos – piligriminės kelionės, ignaciškos rekolekcijos, socialinės, ekologijos, kultūros ir meno veiklos. Registracijos anketa ir daugiau informacijos www.magis2019.eu

Jėzuitų misijai Lietuvoje – 450

Pradėjome Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinius metus. Trumpoje jubiliejinių metų pristatymo kalboje istorikas dr. Liudas Jovaiša paminėjo, kad jėzuitai pirmieji Lietuvoje ėmė vesti rekolekcijas, vykdyti misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė vidurinio ir aukštojo mokslo, muzikos mokymo institucijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti dramos ir baleto spektaklius, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją, Kiniją, Iraną, Armėniją, įsteigė pirmąją observatoriją, išleido pirmąją Lietuvos istoriją, pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, pirmąjį muzikos vadovėlį, išlaikė produktyviausią LDK spaustuvę. Jubiliejinių metų renginiai.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Knygos "Didieji klausimai vaikams ir tėvams" elektroninę versiją ir pamokėlėse rodytas skaidres rasite www.didiejiklausimai.lt

Renginiai

Popiežiaus intencija

Balandis

Už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI