Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

Mišių laikas yra pasikeitęs dėl remonto darbų (žr. žemiau). I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

AKTUALIJOS

Dėl saugumo priemonių

Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 merų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje

Nuo liepos 21 d. (antradienio) 17.30 pradėsime aukoti mišias mūsų bažnyčioje. Dieną bažnyčia bus uždaryta, nes remonto darbai dar nėra baigti. Kol kas bažnyčia bus atvira antradieniais – penktadieniais nuo 17.00 iki 19.00 val. Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėn. mišios vyks 9.00 (rusų k.) ir 10.30.

Sutvirtinimo skaramentas šv. Kazimiero bažnyčioje

Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas š. m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienis) 10.30 ir rugpjūčio 28 d. (penktadienis) 17.30. Pasirengę ir pateikę reikiamą informaciją apie save, pažymėkite, kurią dieną ketinate jį priimti nuoroda >>>

Mišių įrašai (per pandemiją)

Dėl Mišių intencijų

Mielieji, Mišios jūsų intencijomis bus aukojamos privačiai. Galite jas užsakyti užpildydami šią formą. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.


Popiežiaus intencija

Liepa

Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu, o ypač kad jas saugotų valstybės.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI