Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Adoracija

Rugsėjo 21 d. (penktadienį) nuo 15.00 iki 22.00 mūsų ir kitose bažnyčiose vyks Švč. Sakramento adoracija rengiantis popiežiaus vizitui.

Mišių tvarka per popiežiaus vizitą

Informuojame, kad rugsėjo 23 d. (sekmadienį) šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks tik 8.00. Po to bažnyčia bus atidaryta nuo 12.00 iki 18.00.

Šeštadienį bažnyčia bus atidaryta nuo 11.00 iki 19.00.

Registracija į Alfa kursą

Jeigu norite giliau pažinti krikščionių tikėjimą, patirti bendruomenės svarbą, kviečiame registruotis į Alfa kursą. Daugiau informacijos čia.

Popiežiaus vizitas

Išsamią informaciją apie popiežiaus vizitą Lietuvoje galite rasti svetainėje popieziausvizitas.lt/ ir www.facebook.com

Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu.

Kviečiame susipažinti su pasiūlymais ir jais remtis rengiantis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje! Gairės.


Renginiai

Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Meldžiamės, kad jauni žmonės Afrikoje turėtų galimybę mokytis ir dirbti savo šalyje.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI