Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt 

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 9.00–15.00. 

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 18.00. 

Dėmesio! Liepos ir rugpjūčio mėn. pirmadieniais ir sekmadieniais (12 val.) mišių nėra.

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS (mišios, sakramentai, koncertai, ekskursijos, kt.)


Jėzuitų spauda

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu >>>.

AKTUALIJOS


Vasaros stovykla

2024 m. liepos 2-7 d. Guopstose, Trakų raj. vyks Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės vasaros stovykla. Kviečiame registruotis. Daugiau informacijos >>>.

Jaunimo MAGIS

2024 m. liepos 7-13 d. vyks jaunimui skirtas renginys "Pažinti nepažintą". Programa apims įvairias sritis - piligrimystę, socialinę veiklą, menus ir dvasingumą. Daugiau informacijos >>>.

Socialinės tarnystės

Savanoriavimas BETANIJOS socialiniame centre

Kviečiame savanoriauti BETANIJOS socialiniame centre kartu su mūsų bažnyčios savanorių ir VJG tėvų maldos grupe, kurie patarnauja lankytojams ruošdami maistą antrą ir ketvirtą penktadieniais 15:00-17:00 Paco g. 4. Vilnius. Koordinatorius: Ona +370 699 14668, ona.baksiene@gmail.com. Kviečiame visus, kurie gali skirti laiko ir jėgų pabendrauti su vargingaisiais.

Pagalba Motinos Teresės seserims

VJG tėvų maldos grupė patarnauja labdaros valgykloje lankytojams pirmą sekmadienį 10:30 -11:30 Šv. Stepono g. 35A, Šv. Teresės seserys, Vilnius. Koordinatorius: Rita +370 686 34 930, rita.kaziukoniene@gmail.com. Šv. Kazimiero šeimų bendruomenė taip pat padeda Motinos Teresės seserims valgykloje iš anksto suderintu laiku. Koordinatorius: Ieva +370 639 75549, ieva.vizgirdiene@gmail.com. Kviečiame prisidėti prie savanorių grupės.

Nauja jėzuitų provincija

2021 m. balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje. 

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja. 

Popiežiaus intencija

Liepa

Melskimės, kad Ligonių patepimo sakramentas jį priimantiems žmonėms ir jų artimiesiems suteiktų Viešpaties stiprybės ir taptų vis labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu visiems.

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44). 

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt) 

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI