Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt 

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 9.00–15.00. 

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 18.00. 

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS (mišios, sakramentai, koncertai, ekskursijos, kt.)


Jėzuitų spauda

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu >>>.

AKTUALIJOS


Dėl tvarkybos darbų bažnyčioje

Nuo gegužės 13 d. iki 23 d. dėl tvarkybos darbų įėjimas į bažnyčią bus per šonines duris. Sekite rodykles ir užrašus. Atsiprašome už nepatogumus. 

Sutvirtinimo sakramentas

Gegužės 12 d., 10.30 mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Jį teiks vysk. Lionginas Virbalas SJ.

Šv. Andriejaus Bobolos šventė

Gegužės 16 d., 17.30 minėsime šv. Andriejų Bobolą. Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje aukos Eugenijus Markovas SJ. 

Šv. Andriejus Bobola gimė 1592 m. Sandomire, Lenkijoje. 1611 m. atvyko į Vilnių ir įstojo į jėzuitų noviciatą, vėliau studijavo Vilniaus universitete. 1622 m. įšventintas kunigu, dirbo pamokslininku ir jėzuitų namų prie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje vyresniuoju, vėliau Baltarusijoje, Lenkijoje ir vėl Vilniuje. 1655 m. rusų caro kariuomenei užėmus Vilnių, pasitraukė į Baltarusiją. Apaštalavo tarp baltarusių valstiečių. Rusų kazokų buvo suimtas ir 1657 m. prie Pinsko, Janove, žiauriai nukankintas. 1938 m. paskelbtas šventuoju. 

Vasaros stovykla

2024 m. liepos 2-7 d. Guopstose, Trakų raj. vyks Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės vasaros stovykla. Kviečiame registruotis. Daugiau informacijos >>>.

Socialinės tarnystės

Savanoriavimas BETANIJOS socialiniame centre

Kviečiame savanoriauti BETANIJOS socialiniame centre kartu su mūsų bažnyčios savanorių ir VJG tėvų maldos grupe, kurie patarnauja lankytojams ruošdami maistą antrą ir ketvirtą penktadieniais 15:00-17:00 Paco g. 4. Vilnius. Koordinatorius: Ona +370 699 14668, ona.baksiene@gmail.com. Kviečiame visus, kurie gali skirti laiko ir jėgų pabendrauti su vargingaisiais.

Pagalba Motinos Teresės seserims

VJG tėvų maldos grupė patarnauja labdaros valgykloje lankytojams pirmą sekmadienį 10:30 -11:30 Šv. Stepono g. 35A, Šv. Teresės seserys, Vilnius. Koordinatorius: Rita +370 686 34 930, rita.kaziukoniene@gmail.com. Šv. Kazimiero šeimų bendruomenė taip pat padeda Motinos Teresės seserims valgykloje iš anksto suderintu laiku. Koordinatorius: Ieva +370 639 75549, ieva.vizgirdiene@gmail.com. Kviečiame prisidėti prie savanorių grupės.

Nauja jėzuitų provincija

2021 m. balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje. 

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja. 

Popiežiaus intencija

Gegužė

Melskimės, kad broliai ir seserys vienuoliai bei seminaristai bręstų savo pašaukimo kelyje per žmogiškąjį, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą ir kad jie būtų patikimi Evangelijos liudytojai. 

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44). 

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt) 

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI