Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

Renginiai

AKTUALIJOS

Adventas

Adventas – maldingo ir džiugaus laukimo metas. Gruodžio 1 d. yra I-asis advento sekmadienis. Advento socialinę akciją skirsime Krizinio nėštumo centrui. Reikalingų daiktų sąrašą skelbsime netrukus.

A. Saulaičio SJ knygos pristatymas

Kviečiame į t. A. Saulaičio SJ knygos "Kaip pradėti tikėti?" pristatymą. Renginys vyks š. m. gruodžio 15 d., 11.30 (po 10.30 mišių) Didžiojoje salėje.

Padėkos mišios už Lietuvos jėzuitų jubiliejinius metus

Š. m. gruodžio 29 d., 10.30 aukosime mišias padėkos intencija už Lietuvos jėzuitų jubiliejinius metus.

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

Mokymai skirti suaugusiems, besirengiantiems Santuokai ir nepriėmusiems Sutvirtinimo sakramento. Daugiau informacijos.

Popiežiaus intencija

Gruodis

Melskimės, kad kiekviena šalis imtųsi būtinų priemonių užtikrinti vaikų, ypač kenčiančių, ateitį.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI