Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt 

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–15.00. 

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 18.00. 

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS (mišios, sakramentai, koncertai, ekskursijos, kt.)


Jėzuitų spauda

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu >>>.

AKTUALIJOS


Kairos rekolekcijos

KAIROS – tai Dievo laikas. Tai laikas pamąstyti apie save, apie santykius su kitais žmonėmis, apie santykį su Dievu. Tai laikas sutikti Kristų.

Į KAIROS rekolekcijas kviečiame lapkričio mėn. 10 d. nuo 9 val. ryto iki 12 d. 15 val.

Rekolekcijos vyks jėzuitų stovyklavietėje Guopstose. 

Registracija >>> . Ji vyks iki spalio mėn. 20 d.

Dvasinės pratybos

Kviečiame į dvasines pratybas "Eik į savo kambarėlį". Jos pagrįstos šv. Ignaco Lojolos mokymu. Tai 33 savaičių kelionė, kviečianti įsipareigoti kasdienei maldai. Pradžia - spalio 5 d. šv. Kazimiero bažnyčioje. Daugiau informacijos ir registracija >>>

Socialinės tarnystės

Savanoriavimas BETANIJOS socialiniame centre

Kviečiame savanoriauti BETANIJOS socialiniame centre kartu su mūsų bažnyčios savanorių ir VJG tėvų maldos grupe, kurie patarnauja lankytojams ruošdami maistą antrą ir ketvirtą penktadieniais 15:00-17:00 Paco g. 4. Vilnius. Koordinatorius: Ona +370 699 14668, ona.baksiene@gmail.com. Kviečiame visus, kurie gali skirti laiko ir jėgų pabendrauti su vargingaisiais.

Pagalba Motinos Teresės seserims

VJG tėvų maldos grupė patarnauja labdaros valgykloje lankytojams pirmą sekmadienį 10:30 -11:30 Šv. Stepono g. 35A, Šv. Teresės seserys, Vilnius. Koordinatorius: Rita +370 686 34 930, rita.kaziukoniene@gmail.com. Šv. Kazimiero šeimų bendruomenė taip pat padeda Motinos Teresės seserims valgykloje iš anksto suderintu laiku. Koordinatorius: Ieva +370 639 75549, ieva.vizgirdiene@gmail.com. Kviečiame prisidėti prie savanorių grupės.

Nauja jėzuitų provincija

2021 m. balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje. 

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja. 

Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Melskimės, kad žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas.  

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44). 

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt) 

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI