Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

AKTUALIJOS

Vasaros mišių laikas

Š. m. liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais mišios vyks 9 val. (rusų k.) ir 10.30. 12 val. mišių nebus. Pirmadieniais mišios taip pat nebus aukojamos.

Nauja jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Dėl pamaldų su tikinčiaisiais tvarkos

Nuo balandžio 18 d. vėl atnaujinamos mišios su tikinčiaisiais. Vienam žmogui turi tekti ne mažiau kaip 15 kv. m bažnyčios ploto. Tikintieji privalo ir toliau dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų.

Sekmadieniais mišios aukojamos tokia tvarka: 9.00 (rusų k.); 10.30 ir 12.00.

Šeimai skirti metai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui. Daugiau informacijos >>>.

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos

Dvasinių pratybų tekstus asmeninei maldai rasite spausdami šią nuorodą >>>.

Mieli Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rėmėjai,

Savo ir Vilniaus jėzuitų bendruomenės vardu dėkoju, kad 2020 metais malda, tarnystėmis ir pinigine auka rėmėte mūsų bažnyčią.

Ačiū už jūsų aukas per mišias, kai šventėme įprastai ar esant ribojimams. Ačiū už aukas bažnyčioje ir banko pavedimu.

Esame labai dėkingi, kad atsiliepėte į prašymą ir rėmėte bažnyčios restauravimo ir remonto darbus.

Ačiū skyrusiems 1,2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Jūsų malda, auka, dalinimasis profesiniais įgūdžiais, laiku ar kitokiais ištekliais yra labai reikalingi ir svarbūs mūsų Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenei. Jūsų dosnumo dėka galime geriau patarnauti jums ir išlaikyti bažnyčios pastatą kaip išskirtinį kultūros paveldo statinį ir mūsų bendruomenės maldos namus.

Ačiū. Dievo palaimos!

Bažnyčios rektorius V. Sadauskas SJ

Dėl koncertų

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos koncertai šv. Kazimiero bažnyčioje šiuo laikotarpiu nevyks.

Mišių įrašai (per pandemiją pavasarį)

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Birželis

Melskimės už jaunuolius, kurie rengiasi santuokai, krikščionių bendruomenės padedami. Teauga jie meile, dosnumu, ištikimybe ir kantrumu. Meilė reikalauja kantrybės, bet verta stengtis.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI