Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Adventas

Adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Bažnyčios bendruomenę kviečiame prisidėti prie socialinės akcijos. Žr. Visi skelbimai.

Paroda „Misijų stotelė"

2018 m. gruodžio 13 d. 17.00 Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaroma paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“, kurioje visuomenei pirmą kartą pristatoma t. Antano Saulaičio SJ kolekcija „Misijų stotelė“.

Sutaikinimo pamaldos

Gruodžio 21 d. (penktadienį) 17.30 mūsų bažnyčioje vyks sutaikinimo pamaldos.

Jėzuitų misijai Lietuvoje – 450

Lietuvos seimas 2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais. Sausio 6 d., 10.30 jubiliejinius metus mūsų bažnyčioje pradėsime iškilmingomis Mišiomis.

Nauja knyga iš serijos "Siekiantiems begalybės"

Jėzuitų rūpesčio dėka išleista Ulrich L. Lehner knyga "Katalikų Apšvieta. Pamiršta pasaulinio judėjimo istorija". Daugiau informacijos.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl š. m. gruodžio 14 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks ketvirta pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra. Vaizdo medžiaga.Renginiai

Popiežiaus intencija

Gruodis

Kad tikėjimo skleidimo tarnystėje dirbantys žmonės, eidami į dialogą su kultūra, rastų šiems laikams tinkamą kalbą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI