Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

AKTUALIJOS

Registracija "Alfa" kursui

Kursas skirtas norintiems susipažinti su Kristaus Gerąja Naujiena ir labiau įsitraukti į tikinčiųjų bendruomenę. Daugiau informacijos >>>

Registracija Sutvirtinimo sakramentui (suaugusiems)

Numatome turėti dvi sutvirtinamųjų grupes – vieną grupę nuo rugsėjo iki gruodžio, kitą nuo sausio iki balandžio. Prasidėjo registracija į pirmą grupę. Daugiau informacijos >>>.

Dėl pagalbos imigrantams

LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno Poniškaičio laiškas dėl migrantų, esančių Lietuvoje ir prašančių prieglobsčio. Daugiau informacijos >>>

Nauja jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Šeimai skirti metai

Pristatytas oficialus artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo atvaizdas (jį galite matyti viršuje), sukurtas kun. Marko Ivano Rupniko, kuris vaizduoja vestuves Kanoje. Renginys vyks 2022 m. birželio 22 – 26 dienomis Romoje.

„Sakramentinė meilė tarp vyro ir moters - tai nenutrūkstamos meilės ir vienybės tarp Kristaus ir Bažnyčios atspindys: Jėzus dėl jos praliejo savo kraują.“ Tokia žinia slypi už oficialaus šeimų susitikimo atvaizdo. Daugiau informacijos >>>.

KONCERTAI

2021 m. rugsėjo 19 d. 13 val. vargonuoja LEONAS ANDŽIUS, Pasvalio muzikos mokykla, mokyt. Rimvydo Mitkaus vargonų kl. ir KASPARAS STRIČKA, LMTA prof. Renatos Marcinkutės vargonų kl.

Religinės muzikos centras

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Rugsėjis

Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI