Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

Nuorodą į tiesioginę mišių transliaciją rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Ten pat galite peržiūrėti anksčiau aukotų mišių vaizdo įrašus.

AKTUALIJOS

Atnaujinamos pamaldos su žmonėmis

Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) atnaujinsime bendruomeninį Eucharistijos šventimą.

Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.

Sekmadieniais atnaujinamos 12 val. Mišios.

Gavėnios pradžia

Gavėnią pradedame Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) liturgija. Ją pradedame apaštalo Pauliaus žodžiais apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną. Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jokios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Per gavėnią atsinaujinkime malda, artimo meilės darbais ir pasninku. Atneškite negendančių maisto produktų į bažnyčioje esančią "Pasninko dėžę". Surinkti maisto produktai ir higienos priemonės bus perduotos Caritas organizacijai, kuri šiuo metu kasdieną maitina virš 300 žmonių.

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos kasdienybėje

Per gavėnią ir Velykų laiku bus teikiamos dvasinės pratybos norintiems jas atlikti. Daugiau informacijos rasite spausdami šią nuodorą >>>.

Mieli Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rėmėjai,

Savo ir Vilniaus jėzuitų bendruomenės vardu dėkoju, kad 2020 metais malda, tarnystėmis ir pinigine auka rėmėte mūsų bažnyčią.

Ačiū už jūsų aukas per mišias, kai šventėme įprastai ar esant ribojimams. Ačiū už aukas bažnyčioje ir banko pavedimu.

Esame labai dėkingi, kad atsiliepėte į prašymą ir rėmėte bažnyčios restauravimo ir remonto darbus.

Ačiū skyrusiems 1,2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Jūsų malda, auka, dalinimasis profesiniais įgūdžiais, laiku ar kitokiais ištekliais yra labai reikalingi ir svarbūs mūsų Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenei. Jūsų dosnumo dėka galime geriau patarnauti jums ir išlaikyti bažnyčios pastatą kaip išskirtinį kultūros paveldo statinį ir mūsų bendruomenės maldos namus.

Ačiū. Dievo palaimos!

Bažnyčios rektorius V. Sadauskas SJ

Mišių transliacija iš Kazimiero bažnyčios

Mišias transliuojame tiesiogiai. Nuorodą rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Tas pats mišių kalendorius yra šio puslapio viršuje.

  • Šiokiadieniais mišios bus transliuojamos įprastu laiku 17.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 18.00 iki 19.00 val.

  • Sekmadieniais transliuosime mišias rusų k. 9.00 ir lietuvių k. 10.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 11.30 iki 13.00.

Daugiau informacijos apie sielovados veiklas per karantiną rasite svetainėje "Katalikų Bažnyčia Lietuvoje" >>>.

Dėl koncertų

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos koncertai šv. Kazimiero bažnyčioje šiuo laikotarpiu nevyks.

Mišių įrašai (per pandemiją pavasarį)

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Vasaris

Melskimės už moteris – smurto aukas, kad visuomenė jas apgintų, o jų kančios būtų išgirstos ir pripažintos.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI