Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I – 17.30; II – 7.15; III – 17.30; IV – 7.15; V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiad. 11.00 – 18.30; sekmad. 8.00 – 17.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

AKTUALIJOS

Pirmosios Komunijos pamokėlės

Kiekvieną sekmadienį (su kai kuriomis kalendoriuje nurodytomis išimtimis) vyksta Pirmosios Komunijos pamokėlės vaikams ir tėvams. Užsiėmimus pradedame 10.30 šv. Mišiomis.

Pagalba stojantiems į VJG 5 kl.

Tėvai ir vaikai, stojantys į Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kviečiami susitikti šv. Kazimiero bažnyčioje aptarti svarbiausias tikybos egzamino temas iš knygos Didieji klausimai vaikams ir tėvams. Susitinkame penktadieniais 18.15 kartą per mėnesį kalendoriuje nurodytomis dienomis. Kitas susitikimas numatytas šių metų gruodžio 15 d.

Pabendravimas po Mišių, veiklos

Po sekmadienio 10.30 Mišių kviečiame kavai arbatai prie išėjimo iš bažnyčios. Jeigu kas nors sumanytumėte prisidėti pyragu prie agapės, iš anksto informuokite.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie kokių nors kitų veiklų mūsų bažnyčioje, susipažinkite su galimybėmis ir informuokite mus.

Socialinės iniciatyvos

Kviečiame prisidėti prie socialinių iniciatyvų. Čia rasite informaciją apie naują iniciatyvą šv. Kazimiero bažnyčioje – Scholas Occurrentes.

Kviečiame jus į Alfa kursą

Einamieji įvykiai

Popiežiaus intencija

Lapkritis

Melskimės už Azijos krikščionis, kad jie, žodžiais ir darbais liudydami Evangeliją, skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač su kitų religijų atstovais.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI