Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

EILINIS LITURGINIS LAIKAS

Laikas, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais, vadinasi eilinis laikas. Jis baigiasi prieš I advento sekmadienį.

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Darbo dienomis 17.15 mūsų bažnyčioje atliekamos šiam tikslui skirtos pamaldos.

Šv. Kazimiero šeimų stovykla

Kviečiame jus į mūsų bažnyčios šeimų grupės organizuojamą vasaros stovyklą.

Stovykla vyks š. m. liepos 1 – 7 d. Vilniaus Jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje, Guopstose, Trakų rajone. Daugiau informacijos

Europos Magis 2019

Kviečiame 18–35 m. jaunimą registruotis į "Europos Magis 2019" renginį, kuris šiemet vyks liepos 23–31 d. Lietuvoje ir Latvijoje. Jūsų laukia savaitė unikalių patirčių būryje jaunimo iš visos Europos – piligriminės kelionės, ignaciškos rekolekcijos, socialinės, ekologijos, kultūros ir meno veiklos. Registracijos anketa ir daugiau informacijos www.magis2019.eu

Renginiai

Popiežiaus intencija

Birželis

Kad kunigai savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI