Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt 

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–15.00. 

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 19.00. 

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS (mišios, sakramentai, koncertai, ekskursijos, kt.)


Jėzuitų spauda

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu >>>.

AKTUALIJOS


Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Balandžio 3 d. (pirmadienis), 17.30 Sutaikinimo pamaldos.

Balandžio 6 d. (Did. ketvirtadienis), 17.30 Paskutinės vakarienės mišios.

Balandžio 7 d. (Did. penktadienis), 16.30 Kryžiaus kelios stotys; 17.30 Viešpaties kančios pamaldos.

Balandžio 8 d. (Did. šeštadienis), 20.00 VELYKNAKTIS (svarbiausios Velykų mišios).

Sekmadienį mišios įprasta tvarka. Antrąją Velykų dieną mišios 12.00.


Gavėnios laikotarpis

Gavėnia – tai dvasinio pasirengimo laikotarpis prieš Velykas, Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventę. Gavėnia trunka 40 dienų, prasideda Pelenų trečiadienį ir baigiasi Didįjį ketvirtadienį (dieną prieš Didįjį penktadienį), kai prasideda Velykų tridienis.

Per šį pasirengimo laikotarpį katalikai skatinami imtis labdaros darbų, pavyzdžiui, aukoti vargšams, savanoriauti ar lankyti ligonius, kad pagilintų savo tikėjimą ir santykį su Dievu. Gavėnios laikotarpis laikomas apmąstymų, atsinaujinimo ir dvasinio augimo laiku.


Dvasinio augimo programa "Ignaciškas kelias"

Kviečiame jus leistis į dvasinę kelionę, kurią pavadinome "Ignacišku keliu". Šv. Ignacas yra didis dvasinis vadovas. Jis savo išmintį perteikė Dvasinėse pratybose ir Sąžinės peržvalgos metoduose. Jo dvasinės disciplinos kviečia užmegzti gilų, asmeninį santykį su Kristumi.

 

Viskas, ko reikia, norint leistis į šią dvasinę kelionę, tai atviros širdies, troškimo užmegzti gilesnį santykį su Kristumi ir, be abejo, laiko, skirto dvasinėms disciplinoms. Savaitiniai dvasiniai užsiėmimai nėra sudėtingi - tai maždaug penkiolikos minučių malda kasdien pagal pateiktus tekstus. Dalyvauti šioje programoje galima keliais būdais:

  

IGNACIŠKAS KELIAS

 

Dėl pagalbos ukrainiečiams

Ukrainos Caritui, kuris teikia humanitarinę pagalbą Ukrainoje esantiems (per Lietuvos Carito sąskaitą):

Lietuvos Caritas, įmonės kodas:192066334, banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270, AB bankas Swedbank, mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainai

Norintys tiesiogiai remti Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklą, informaciją ras VA Caritas tinklalapyje.

Nauja jėzuitų provincija

2021 m. balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje. 

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja. 

Popiežiaus intencija

Kovas

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią.

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44). 

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt) 

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI