Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I – 17.30; II – 7.15; III – 17.30; IV – 7.15; V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiad. 11.00 – 18.30; sekmad. 8.00 – 17.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

AKTUALIJOS

Dvasinės pratybos

Kviečiame atlikti šv. Ignaco "Dvasines pratybas". Renkama nauja grupė, malonėkite užsiregistruoti.

"Beta" kursas

Kviečiame registruotis į Beta kursą. Programa prasidės sausio 31 d. ir vyks TREČIADIENIAIS nuo 18.30 iki 20.00.

Teatro studija "Ko tu nori?"

Teatro studija kviečia naujus narius! Užsiėmimai vyks kiekvieną pirmadienį nuo sausio 15 d. Užsiėmimų laikas nuo 18.20 iki 20.00. Nauji nariai bus priimami iki vasario 12 d. Daugiau informacijos.

Pagalba stojantiems į VJG 5 kl.

Tėvai ir vaikai, stojantys į Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kviečiami susitikti šv. Kazimiero bažnyčioje aptarti svarbiausias tikybos egzamino temas iš knygos Didieji klausimai vaikams ir tėvams. Susitinkame penktadieniais 18.15 kartą per mėnesį kalendoriuje nurodytomis dienomis. Kitas susitikimas numatytas kitų metų sausio 26 d.

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams

Tai vieno kitam padovanotas laikas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre.

Krikščioniškos iniciatyvos

Kviečiame prisidėti prie socialinių iniciatyvų. Čia rasite informaciją apie naują iniciatyvą šv. Kazimiero bažnyčioje – Scholas Occurrentes.

Renginiai

Popiežiaus intencija

Sausis

Melskimės, kad Azijos šalyse krikščionys, kaip ir kitos religinės mažumos, galėtų laisvai gyventi pagal savo tikėjimą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI