Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

Mišių šventimas su tikinčiaisiais pristabdomas. Mišių tvarką ir nuorodą į tiesioginę mišių transliaciją rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Ten pat galite peržiūrėti anksčiau aukotų mišių vaizdo įrašus.

AKTUALIJOS

Nuotolinė ekskursija po Šv. Kazimiero bažnyčią


Balandžio 10 d. 15 val. siūlome nuotolinę ekskursiją po Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčią kartu su Lietuvos jėzuitų istorijos ekspertu dr. Liudu Jovaiša ir jėzuitu t. Eugenijumi Markovu, SJ.

Ekskursija bus transliuojama per jėzuitų, šv. Kazimiero ir šv. Jonų feisbuko puslapius, taip pat per Lietuvos ir Latvijos jėzuitų YouTube puslapį.

Nuorodos:

https://www.facebook.com/jezuitai.lt/live

https://www.facebook.com/kazimierobaznycia/live

https://www.facebook.com/Jonubaznycia/live

https://www.youtube.com/c/LietuvosirLatvijosjėzuita

Su šv. Velykomis!

Brangieji, po Velykų pasaulis tapo kitoks – naujų galimybių vieta. Neužsisklęskime senajame pasaulyje, nes "kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja". Matykime platų vaizdą – tą ateitį į kurią Dievas kviečia mus ir visatą, ateitį, kurioje žmogus yra tikslas, o ne priemonė. Velykos mus įpareigoja veikti, kad žemėje būtų taip kai danguje. Su šv. Velykomis!

Šeimai skirti metai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui. Daugiau informacijos >>>.

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos kasdienybėje

Per gavėnią ir Velykų laiku bus teikiamos dvasinės pratybos norintiems jas atlikti. Daugiau informacijos rasite spausdami šią nuodorą >>>.

Mieli Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rėmėjai,

Savo ir Vilniaus jėzuitų bendruomenės vardu dėkoju, kad 2020 metais malda, tarnystėmis ir pinigine auka rėmėte mūsų bažnyčią.

Ačiū už jūsų aukas per mišias, kai šventėme įprastai ar esant ribojimams. Ačiū už aukas bažnyčioje ir banko pavedimu.

Esame labai dėkingi, kad atsiliepėte į prašymą ir rėmėte bažnyčios restauravimo ir remonto darbus.

Ačiū skyrusiems 1,2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Jūsų malda, auka, dalinimasis profesiniais įgūdžiais, laiku ar kitokiais ištekliais yra labai reikalingi ir svarbūs mūsų Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenei. Jūsų dosnumo dėka galime geriau patarnauti jums ir išlaikyti bažnyčios pastatą kaip išskirtinį kultūros paveldo statinį ir mūsų bendruomenės maldos namus.

Ačiū. Dievo palaimos!

Bažnyčios rektorius V. Sadauskas SJ

Mišių transliacija iš Kazimiero bažnyčios

Mišias transliuojame tiesiogiai. Nuorodą rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Tas pats mišių kalendorius yra šio puslapio viršuje.

  • Šiokiadieniais mišios bus transliuojamos įprastu laiku 17.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 18.00 iki 19.00 val.

  • Sekmadieniais transliuosime mišias rusų k. 9.00 ir lietuvių k. 10.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 11.30 iki 13.00.

Daugiau informacijos apie sielovados veiklas per karantiną rasite svetainėje "Katalikų Bažnyčia Lietuvoje" >>>.

Dėl koncertų

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos koncertai šv. Kazimiero bažnyčioje šiuo laikotarpiu nevyks.

Mišių įrašai (per pandemiją pavasarį)

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Balandis

Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose, kad ir jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI