Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

Renginiai

AKTUALIJOS

Beta kursas

2020 m. Beta kursas arba pokalbiai tikėjimo klausimais skirti suaugusiems, kurie rengiasi Krikšto, Pirmosios komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams, ir tiems, kurie nori kartu tobulėti tikėjimo kelionėje. Daugiau informacijos.

Pirmas susitikimas vyks š.m. vasario 5 dieną, 18.30 šv. Kazimiero bažnyčios didžiojoje salėje. Įėjimas per kiemą. Registracija.

Sutuoktinių susitikimų rekolekcijos

Š. m. vasario 7–9 d. Trinapolyje (Vilniuje) vyks Sutuoktinių susitikimų rekolekcijos. Daugiau informacijos.

Mišios švenčių dienomis

Mišios kūčių dieną – 17.30. Pirmą Kalėdų dieną mišios sekmadienio tvarka – 9.00 (rusų k.), 10.30 ir 12.00. Antrą Kalėdų dieną mišios – 12.00.

Padėka už jėzuitų jubiliejinius metus

Ačiū visiems mūsų bendruomenės nariams prisidėjusiems prie Jėzuitų jubiliejinių metų renginių organizavimo ir aktyvaus dalyvavimo juose. Gruodžio 29 d, 10.30 aukosime Mišias padėkos intencija.

Sutaikinimo pamaldos

Gruodžio 20 d., 17.30 mūsų bažnyčioje vyks sutaikinimo pamaldos.

Adventas

Adventas – maldingo ir džiugaus laukimo metas. Gruodžio 1 d. yra I-asis advento sekmadienis. Advento socialinę akciją skirsime Krizinio nėštumo centrui. Reikalingų daiktų sąrašą skelbsime netrukus.

A. Saulaičio SJ knygos pristatymas

Kviečiame į t. A. Saulaičio SJ knygos "Kaip pradėti tikėti?" pristatymą. Renginys vyks š. m. gruodžio 15 d., 11.30 (po 10.30 Mišių) Didžiojoje salėje.

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

Mokymai skirti suaugusiems, besirengiantiems Santuokai ir nepriėmusiems Sutvirtinimo sakramento. Daugiau informacijos.

Popiežiaus intencija

Sausis

Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI