Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS (ne pandemijos laiku)

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių. Čia rasite programą besirengiantiems Sutvirtinimui.

Per karantiną mišias transliuojame kasdieną, išskyrus šeštadienį. Nuorodą rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Taip pat galite pržiūrėti anksčiau aukotų mišių vaizdo įrašus.

AKTUALIJOS

Mieli Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rėmėjai,

Savo ir Vilniaus jėzuitų bendruomenės vardu dėkoju, kad 2020 metais malda, tarnystėmis ir pinigine auka rėmėte mūsų bažnyčią.

Ačiū už jūsų aukas per mišias, kai šventėme įprastai ar esant ribojimams. Ačiū už aukas bažnyčioje ir banko pavedimu.

Esame labai dėkingi, kad atsiliepėte į prašymą ir rėmėte bažnyčios restauravimo ir remonto darbus.

Ačiū skyrusiems 1,2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Jūsų malda, auka, dalinimasis profesiniais įgūdžiais, laiku ar kitokiais ištekliais yra labai reikalingi ir svarbūs mūsų Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenei. Jūsų dosnumo dėka galime geriau patarnauti jums ir išlaikyti bažnyčios pastatą kaip išskirtinį kultūros paveldo statinį ir mūsų bendruomenės maldos namus.

Ačiū. Dievo palaimos!

Bažnyčios rektorius V. Sadauskas SJ

Informacija dėl veiklos iki š. m. sausio 31 d.

Lietuvos vyskupai rašo: "atsižvelgdami į esamą situaciją, priėmėme sprendimą dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems. Tai yra, nuo 2020 m. gruodžio 16 d. mūsų bažnyčiose galiojančią tvarką pratęsiame iki 2021 m. sausio 31 d., su galimybe ją švelninti ir anksčiau, jei greičiau būtų sulaukta ryškesnių teigiamų pokyčių. Tuo būdu solidarizuojamės su visais, kuriems šis laikas yra itin sunkus, ypač su ligoniais, gydytojais, slaugytojais.

Suprantame, kokia svarbi mums visiems yra sielovadinė pagalba. Primename, kad bažnyčios išlieka atviros privačiai tikinčiųjų maldai. Laidotuvių mišios ar kiti sakramentai švenčiami tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Susitarus su kunigu, yra galimybė atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją".

Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu".

Mišių transliacija iš Kazimiero bažnyčios

Mišias transliuojame tiesiogiai. Nuorodą rasite kalendoriuje spausdami tos dienos mišių įrašą >>>. Tas pats mišių kalendorius yra šio puslapio viršuje.

  • Šiokiadieniais mišios bus transliuojamos įprastu laiku 17.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 18.00 iki 19.00 val.

  • Sekmadieniais transliuosime mišias rusų k. 9.00 ir lietuvių k. 10.30. Bažnyčia bus atidaryta ir kunigas budės nuo 11.30 iki 13.00.

Daugiau informacijos apie sielovados veiklas per karantiną rasite svetainėje "Katalikų Bažnyčia Lietuvoje" >>>.

Dėl koncertų

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos koncertai šv. Kazimiero bažnyčioje šiuo laikotarpiu nevyks.

Mišių įrašai (per pandemiją pavasarį)

Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Sausis

Melskimės, kad Viešpats mums duotų malonę gyventi visiškoje brolybėje su kitų religijų broliais ir seserimis, atvira širdimi vieniems už kitus melstis.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI