Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

Mišių tvarka liepos rugpjūčio mėn.: sekmadieniais 9.00 (rusų k.) ir 10.30; šiokiadieniais nuo antradienio iki penktadienio imtinai 17.30.

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS >>>

Sakralinės muzikos koncertai >>>

Pristatytas oficialus artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo atvaizdas (iliustracijoje), sukurtas kun. Marko Ivano Rupniko. Jis vaizduoja vestuves Kanoje. Renginys vyks 2022 m. birželio 22 – 26 d. Romoje.

„Sakramentinė meilė tarp vyro ir moters - tai nenutrūkstamos meilės ir vienybės tarp Kristaus ir Bažnyčios atspindys".

AKTUALIJOS


Mišių tvarka liepos rugpjūčio mėn.

Sekmadieniais 9.00 (rusų k.) ir 10.30; šiokiadieniais nuo antradienio iki penktadienio imtinai 17.30.


Šv. Kazimiero bažnyčios šeimų stovykla


Pagrindinė informacija:

  • Kas kviečia? Kazimiero bažnyčios šeimų grupė.

  • Kada vyks stovyka? Š. m. liepos 5-10 d.

  • Kur? Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje Guopstose, Trakų r.


Registracijos anketa >>>


Dėl pagalbos ukrainiečiams


Ukrainiečiams reikalinga moralinė parama, ypač tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose. Tokia pagalba gali apimti įvairias veiklas, pvz., pakvietimą į svečius, ekskursiją po miestą, pagalbą bendraujant su institucijomis ir t. t. Jeigu galite suteikti tokią paramą, pateikite savo kontaktus. Juos perduosime organizacijai "Lietuvos Caritas". Jūsų kontaktai >>>


Visa informacija apie reikalingą pagalbą >>>


Pagalba Ukrainai

FINANSINĖ PARAMA: humanitarinei pagalbai į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams (parama rūpinsis didžiosios nevyriausybinės organizacijos, taip pat ir Lietuvos Caritas): internetu per aukok.lt arba telefonu 1485 – 5 Eur.

Ukrainos Caritui, kuris teikia humanitarinę pagalbą Ukrainoje esantiems (per Lietuvos Carito sąskaitą):

Lietuvos Caritas, įmonės kodas:192066334, banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270, AB bankas Swedbank, mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainai

Norintys tiesiogiai remti Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklą, informaciją ras VA Caritas tinklalapyje.

SAVANORYSTĖ: VA Caritas registruoja savanorius (reikės pagalbos registruojant žmones, rūšiuojant ir dalinant humanitarinius paketus, organizuojant užimtumo veiklas). Registracijos anketa: Google formoje (spausti čia).

Galite aukoti ir į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą LT02 7300 0101 3718 2270 nurodant mokėjimo paskirtį "Pagalba Ukrainai". Išsamiau rašoma Lietuvos Caritas informaciniame pranešime, kurį galite perskaityti čia: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,497

Nauja jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Šeimai skirti metai

Pristatytas oficialus artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo atvaizdas (jį galite matyti viršuje), sukurtas kun. Marko Ivano Rupniko. Jis vaizduoja vestuves Kanoje. Renginys vyks 2022 m. birželio 22 – 26 dienomis Romoje.

„Sakramentinė meilė tarp vyro ir moters - tai nenutrūkstamos meilės ir vienybės tarp Kristaus ir Bažnyčios atspindys: Jėzus dėl jos praliejo savo kraują.“ Tokia žinia slypi už oficialaus šeimų susitikimo atvaizdo. Daugiau informacijos >>>.


Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Birželis

Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI