Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

Lietuvos ignaciškosios šeimos susitikimas

Minint jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų sukaktį, š. m. rugsėjo 21 d. Kražiuose – istorinėje jėzuitų veiklos vietoje – vyks Lietuvos ignaciškosios šeimos susitikimas! Į jį kviečiame ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančių bendruomenių narius, jėzuitų mokyklų ir bažnyčių rektoratų atstovus, visus, aktyviai dalyvaujančius šiandienėje jėzuitų misijoje. Tai proga sutikti senus bičiulius, susipažinti su naujais bendruomenių nariais ir dalintis bendrystės džiaugsmu.

Kad renginyje vieni kitus atpažintume, vykstant į jį kviečiame pasipuošti savo bendruomenių skiriamaisiais ženklais, atsivežti bendruomenių logotipus, plakatus ar kitus jūsų bendruomenes reprezentuojančius atributus – tam tikslui kiekvienai bendruomenei bus skirtas atskiras stalas.

Registracija vyksta bažnyčios zakristijoje.

EILINIS LITURGINIS LAIKAS

Laikas, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais, vadinasi eilinis laikas. Jis baigiasi prieš I advento sekmadienį.Renginiai

Popiežiaus intencija

Rugpjūtis

Kokį pasaulį paliksime ateities kartoms? Palikime pasaulį su šeimomis. Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra ateičiai rengiančios mokyklos, laisvės erdvės, humaniškumo židiniai. Pasistenkime, kad jos neužmirštų asmeninės ir bendruomeninės maldos. Melskimės, kad maldos ir meilės dėka šeimos ugdytų humaniškumą.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI