Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@jezuitai.lt Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Informacija apie Krikšto ir Santuokos sakramentus. Programa besirengiantiems Sutvirtinimui.

BAŽNYČIOS KALENDORIUS >>>

Pristatytas oficialus artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo atvaizdas (iliustracijoje), sukurtas kun. Marko Ivano Rupniko. Jis vaizduoja vestuves Kanoje. Renginys vyks 2022 m. birželio 22 – 26 d. Romoje.

„Sakramentinė meilė tarp vyro ir moters - tai nenutrūkstamos meilės ir vienybės tarp Kristaus ir Bažnyčios atspindys".

AKTUALIJOS

Sinodinis kelias

Popiežius Pranciškus kviečia Bažnyčią atsinaujinti. Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę. Pirmasis sinodo etapas tęsis iki 2022 metų rugpjūčio 15 d. mėnesio. Kaip keliaujama drauge šiandien mūsų Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge?


Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14).


Pirmoji susitikimų tema: KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI. Kai sakome „mūsų Bažnyčia“, ką jai priskiriame? Plačiau >>>.


Norintys įsitraukti į sinodinį kelią - dalintis su kolegomis mintimis, kurios šiame pirmame sinodinio kelio etape bus apibendrintos ir perduotos vyskupų konferencijai, malonėkite registruotis >>>.

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, susirinkę Tavo vardu. Tik Tu viena mus veski, tebūna mūsų širdys Tavo namai; parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti, ir pamokyk, kaip jį įveikti. Esame silpni ir nuodėmingi; neleisk mums skleisti netvarkos. Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams. Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę, kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą, nenuklysdami nuo tiesos kelio, nuo to, kas teisinga. Viso to prašome Tavęs, kuri veiki visada ir visur, kartu su Tėvu ir Sūnumi per amžių amžius. Amen.

Nauja jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. buvo įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurią sudaro jėzuitai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Filmas apie naują provinciją >>>.

Šeimai skirti metai

Pristatytas oficialus artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo atvaizdas (jį galite matyti viršuje), sukurtas kun. Marko Ivano Rupniko. Jis vaizduoja vestuves Kanoje. Renginys vyks 2022 m. birželio 22 – 26 dienomis Romoje.

„Sakramentinė meilė tarp vyro ir moters - tai nenutrūkstamos meilės ir vienybės tarp Kristaus ir Bažnyčios atspindys: Jėzus dėl jos praliejo savo kraują.“ Tokia žinia slypi už oficialaus šeimų susitikimo atvaizdo. Daugiau informacijos >>>.


Kaip teisingai ir pagarbiai priimti Komuniją į ranką?

Dėl mišių intencijų

Mielieji, mišias jūsų intencijomis galite užsakyti užpildydami šią formą >>>. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Auką perveskite į bažnyčios SEB banko sąskaitą LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Informacija dėl paramos bažnyčios renovacijos darbams

Informaciją apie projektas "Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei" rasite čia >>>.


Popiežiaus intencija

Sausis

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI