Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

"Beta" kursas

Šis kursas padės pasirengti sakramentams. Registracijos anketa.

Sutuoktinių savaitgaliai

Kviečiame Jus į Sutuoktinių susitikimų rekolekcijas 2019 m. vasario 15–17 d. Pavilnyje. Plačiau.

Jėzuitų misijai Lietuvoje – 450

Pradėjome Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinius metus. Trumpoje jubiliejinių metų pristatymo kalboje istorikas dr. Liudas Jovaiša paminėjo, kad jėzuitai pirmieji Lietuvoje ėmė vesti rekolekcijas, vykdyti misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė vidurinio ir aukštojo mokslo, muzikos mokymo institucijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti dramos ir baleto spektaklius, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją, Kiniją, Iraną, Armėniją, įsteigė pirmąją observatoriją, išleido pirmąją Lietuvos istoriją, pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, pirmąjį muzikos vadovėlį, išlaikė produktyviausią LDK spaustuvę. Jubiliejinių metų renginiai.

Nauja knyga iš serijos "Siekiantiems begalybės"

Jėzuitų rūpesčio dėka išleista Ulrich L. Lehner knyga "Katalikų Apšvieta. Pamiršta pasaulinio judėjimo istorija". Plačiau.

Pagalba stojantiems į VJG 5-tą klasę

Vaikams, kitais metais stojantiems į VJG 5-tą klasę, ketiname padėti pasirengti tikybos egzaminui. Todėl vasario 22 d. 18.15 šv. Kazimiero bažnyčioje vyks šešta pamokėlė. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus. Registracijos nėra. Knygos "Didieji klausimai vaikams ir tėvams" elektroninę versiją ir pamokėlėse rodytas skaidres rasite www.didiejiklausimai.lt

Renginiai

Popiežiaus intencija

Vasaris

Melskimės, kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI