Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I–V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiadieniais 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po Mišių.

AKTUALIJOS

EILINIS LITURGINIS LAIKAS

Laikas, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais, vadinasi eilinis laikas. Jis baigiasi prieš I advento sekmadienį.

Europos Magis 2019

Kviečiame 18–35 m. jaunimą registruotis į "Europos Magis 2019" renginį, kuris šiemet vyks liepos 23–31 d. Lietuvoje ir Latvijoje. Jūsų laukia savaitė unikalių patirčių būryje jaunimo iš visos Europos – piligriminės kelionės, ignaciškos rekolekcijos, socialinės, ekologijos, kultūros ir meno veiklos. Registracijos anketa ir daugiau informacijos www.magis2019.eu

Renginiai

Popiežiaus intencija

Liepa

Kad vykdantieji teisingumą veiktų sąžiningai – taip, kad pasaulyje neįsigalėtų neteisybė.

KITI SKELBIMAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI