MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

I – 17.30; II – 7.15; III – 17.30; IV – 7.15; V – 17.30; VI – Mišių nėra; VII ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias.

Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėn. šiokiadieniais 10.30 – 18.30; sekmadieniais 8.00 – 17.00.

Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius kazimierobaznycia@gmail.com

Raštinės tel. +370-5-212 1715 darbo dienomis 8.00–16.00 val.

Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

AKTUALIJOS

Keičiasi Mišių laikas!

Nuo šių metų rugsėjo mėn. keisis šv. Mišių laikas šiokiadieniais. Žr. Mišių tvarkaraštį.

Bažnyčios tarybos susirinkimas

Bažnyčios tarybos susirinkimas įvyks rugsėjo 1 d. (penktadienį).

Registracija Pirmajai Komunijai

Malonėkite pateikti informaciją dėl ketinimo dalyvauti Pirmosios Komunijos rengimo programoje. Registracijos Pirmajai Komunijai anketa.

Liturginių patarnavimų grafikai

Komunijos dalintojai: rugpjūtis - lapkritis.

KITI SKELBIMAI

ĮVYKIAI

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą" (Mt 13, 44).

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI (lk.katalikai.lt)

KRIKŠTAS


DVASINĖS PRATYBOS

Pratybomis siekiama tapti jautriems Dievo veikimui, sąmoningai vienyti savo gyvenimą su Jėzaus – Dievo ir Žmogaus – gyvenimu.
ŠALTINIAI

„Dievas savo amžinąjį Žodį ištarė žmogišku būdu; jo Žodis „tapo kūnu“. Tai – geroji naujiena. Toks skelbimas pasiekė mūsų laikus per šimtmečius“.

Popiežius Benediktas XVI