Gebr. Van den Noort

Koninklijke Brandspuitenfabriek

Vanaf 1700 woont de familie Van den Noort in Kampen. Handwerk, vakmanschap en uitvinden lijkt hen in het bloed te zitten. De koperslager die brandspuitmaker werd was de 4e generatie Van den Noort, de smid die garagehouder werd was 7e generatie en de garagehouder die uitvinder van een hoogwaterkering werd is 8e generatie.

Brandspuitfabriek

Aan de westzijde van de Hofstraat, tussen Morrensteeg en St. Jacobstraat, had Barend Anthonie van den Noort een smederij. Zelf woonde hij met zijn gezin achter de smederij. Niet ver hier vandaan, in Broederstraat 7, had zijn broer Willem een koperslagerij. Samen startten de broers in de Hofstraat een brandspuitenfabriek. Zij verkochten hun producten zelfs naar het buitenland, waar de broers op vakbeurzen extra inspiratie op deden. Hun goede naam en faam bezorgde hen een uitnodiging voor het geven van een demonstratie bij paleis het Loo. Koning Willen II schafte een brandspuit van hen aan en vergunde hen het predicaat Koninklijk (1848). Ook werd er een brandspuit geleverd voor paleis Noordeinde in Den Haag.

Barend Anthonie van den Noort (1810-1879)

In 1870, op de leeftijd van 60 jaar, trok Barend Anthonie zich uit de firma terug, waarna het bedrijf begon te kwijnen. Broer Willem vertrok daarop met zijn gezin naar Amerika. Als rustend burger kocht Arend Anthonie een plek in het Heilige Geestgasthuis. Tijdens een wandeling over de IJsselbrug werd hij getroffen door een beroerte. Kort daarop overleed hij op 29 mei 1879, 69 jaar oud.

Barend Anthonie was ook de uitvinder van de mishoorn die vele jaren op schepen werd gebruikt.

Kampen zelf had 5 brandspuiten van de gebroeders van den Noort. Een stond er in de kapellenkrans rond het koor in de Bovenkerk, versierd met prachtig koperslagerswerk. Met de komst van de waterleiding (1888) werden de handbrandspuiten vervangen door slangenwagens, in 1920 gevolgd door een motorbrandspuit. In 1921 werd besloten tot een reorganisatie van de brandweer. Een gevolg was de publieke verkoop van vier oude handbrandspuiten voor f 366, - op 4 december 1921. Een brandspuit met toebehoren werd bewaard, omdat dit type brandspuit een belangrijk stukje geschiedenis van brandwezen en -techniek vertegenwoordigde.

Ook IJsselmuiden, Grafhorst en Wilsum hadden ieder een spuit van de gebroeders van den Noort.

bronnen:

. A.J. Reijers, Van Koninklijke brandspuitmakers te Kampen, Kampen 1929

. www.wonderkamervankampen.nl

. https://www.brandweer.org/wp-content/uploads/2020/01/art-eet1-wbh-03-Brandpuithuisjes-Kampen.pdf

Kampenaandearbeid.nl is de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2021.

©cultuurZIEN, 2021