Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2021 is een uitgelezen kans om eens aandacht te besteden aan Kampen in de 19e eeuw. Een eeuw bol van ontwikkelingen en contrasten.

In de 19e eeuw vond de industrialisatie plaats, er kwamen betere verbindingen via de weg, spoorlijnen werden aangelegd en de bevaarbaarheid van de IJssel verbeterde. Aan het begin van de 19e eeuw woonde ''Dientje, een slavin'' enkele jaren in Kampen, aan het einde van de eeuw werd gestreden voor Vrouwenkiesrecht. Was aan het begin van de eeuw de textielnijverheid nog een belangrijke werkgever, aan het einde van de eeuw was zij vervangen door (vooral) de tabaksindustrie. Door waterleiding, vuilophaaldienst en tonnenstelsel, woningbouw over De Burgel verbeterden de leefomstandigheden van velen. De stadsmuur, waarbinnen bij hoogwater van de IJssel en stormvloeden van de Zuiderzee Kampen in een eiland veranderde, werd in de loop van de eeuw een knellend korset.

De 19e eeuw, de eeuw van grootouders en overgrootouders, is nog zo dichtbij en tegelijk ook veraf.

Kampenaandearbeid.nl is de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2021.

©cultuurZIEN, 2021