Opeens dook ze op in de Kampen archieven: ''Dientje, een slavin''. Meegenomen door haar ''eigenaren'' uit de kolonie Demerarij in Zuid-Amerika (nu Guyana). In 1818 ontmoeten we haar voor het eerst in de Kamper archieven.

in Kampen

Frederik Carel Marius had zich in 1816 als arts gevestigd in Kampen. Hij en zijn vrouw Anna Francisca Louisa de Swart kochten een huis met tuin nabij de Cellebroederspoort voor f 2450, -. Enkele jaren later is Frederik Carel ''rentenier'' en komt hij regelmatig voor in de archieven als geldschieter bij onroerend goed aankopen door derden. Nergens is iets te vinden over kinderen van Frederik Carel en Anna Francisca Louisa. Misschien verklaart dit hun aanvankelijk welwillende houding ten opzichte van Dientje. Op 15 december 1818 maken Frederik Carel en Anna Francisca Louisa ieder een testament op. Zij schenken een legaat aan het ''nergermeisje'' Everdina Marius, zodat er voor haar een kostkopersplaats gekocht kon worden. Voor wie zich niet meer zelfstandig kon handhaven in de samenleving en geen familie had om op terug te vallen, was er plek in het gasthuis. Arme mensen werden er op gezag van het stadsbestuur geplaatst (kostgevers), rijke mensen kochten een plek (kostkopers). Er werd door het echtpaar dus voorzien in een zorgeloze oude dag voor Dientje.


terug naar Demerarij

Maar dat liep anders. Op 14 september 1821 verklaren Frederik Carel en Anna Francisca Louisa dat ''het nergermeisje, aanvankelijk genaamd Dientje, als slavin afkomstig uit Demerarij, thans als vrij persoon, genaamd Everdina Marius, terugkeert naar de kolonie''. Everdina kreeg de akte mee als bewijs van haar vrijheid. Enkele maanden later, februari 1822, koopt het echtpaar Marius een huis aan de Burgwal, bestaande uit huis, erf en stal en een huis aan de Broederstraat. Dit betreft de aankoop van het kapitale pand Burgwal 80/81 met tuin en bijgebouwen. Zij betalen hiervoor f4800, - . Aan het einde van het jaar 1822, op 9 november, herroepen Frederik Carel en Anna Francisca Louisa hun legaat van f 5000, - aan het ''negermeisje'' Everdina Marius.

Bronnen:

Geert Jan van der Schee, De Bewoningsgeschiedenis van Burgwal 80 en 81 vanaf 1440, KA 2018

Kampen Notarieel, deel 567, 568a, 568b, 569, 572a, 572b

Kampentussenoostenwest.nl

Kampenaandearbeid.nl is de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2021.

©cultuurZIEN, 2021