Träd nr

471 - 473

Träd nr 471 - 473 planterades våren 1983. I förteckningen över de 700 träden står:

"Dag Hammarskjölds plats, vid Stadsbiblioteket:

3 st klotlönnar, Acer Platanoides Globosum, är planterade framför biblioteket mot Slottsgatan. Stamomfång: 12-14 cm."


📷 af Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se