Träd nr 561-653

Träd nr 561-653 av de 700

Järnvägsgatan

Mellan Järnvägsgatan och SJ:s spårområde, planterades träd i samband med nybyggnad av stationshus, bussuppställningsplats, p-plats samt ombyggnad av Järnvägsgatan.

  • 14 st oxlar [Sorbus Intermedia] är planterade vid p-platsen väster om stationshuset.

  • 17 st almar [Ulmus Glabra Hörsholmii [sic!] ] är planterade i nordöstra delen av området mot järnvägsspåret.

  • 62 st lindar [Tilia Euchlora] är planterade utmed Järnvägsgatan och på refuger.

Stamomfång: 20-25 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18