Träd nr 500-502

Träd nr 500-502 av de 700

Tändsticksområdet

3 st sykomorlönnar [Acer Pseudoplatanus] är planterade i östra delen av Tändsticksområdet intill GCM-väg som leder genom området. Planteringen utfördes i samband med ombyggnad av Järnvägsgatan och nybyggnad av Järnvägsstationen.


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18