Träd nr 196-203

Träd nr 196-203 av de 700

Kv Fursten, Liljeholmsområdet

8 st oxlar [Sorbus Intermedia] är planterade mot en mindre lekplats. Lekplatsen omges av 3-vånings flerfamiljshus.

Stamomfång: 14-16 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18