Träd nr 189-195

Träd nr 189-195 av de 700

Tokarp

Träden, som planterades på Tokarp runt bollytan, är maskinflyttade från plantskolan i Klämmestorp.

Trädarterna är:

  • 3 st oxel [Sorbus Intermedia]

  • 2 st al [Almus Incana]

  • 1 st ask [Fraxinus Exelsior]

  • 1 st prydnadsäpple [Malus Purpurea]

Stamomfång: 30-40 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18