Träd nr 232-243

Träd nr 232-243 av de 700

Starrgatan

12 st lindar [Tilia Cordata] är planterade på södra sidan av Starrgatan mellan Hermansvägen och Husargatan.

Träden är maskinflyttade, dels från Järnvägsgatan och dels från en skoltomt på Ekhagen, kv Vattenödlan, som genom stadsplaneändring har bebyggts med radhus.

Planteringen utfördes för att erhålla en obruten trädrad utmed Liljeholmsparkens norra del, mot Starrgatan.

Stamomfång : 40-70 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18